Палій Оксана Павлівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов'янської філології

Дата і місце народження: 12.11.1966 р., м. Єйськ Краснодарського краю, Росія

Палій Оксана Павлівна закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «філолог, викладач чеської та української мови і літератури» у 1988 році; З 2000 року працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі слов’янської філології (2000-2006 рр. на посаді асистента, з 2006-го року на посаді доцента). У 2005 році закінчила аспірантуру Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України та захистила кандидатську дисертацію на тему «Романи Мілана Кундери: проблематика, поетика, наративні стратегії»  під керівництвом  д.філол.н. Сиваченко Галини Миколаївни. У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри слов’янської філології.

Проходила стажування в Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (2006, 2011 рр.) та в провідних наукових установах Республіки Чехія (Академії наук Чеської Республіки – 2007, 2012 рр., Карловому університеті – 2004, 2006, 2010 рр.).

У 2009 - 2012 рр. обіймала посаду директора Центру білоруської мови та культури, брала активну участь у відкритті  Центру та запровадженню нової спеціальності «білоруська мова та література».

У 2012 – 2015 рр. перебувала на навчанні в докторантурі Інституту філології.

Сфера наукових зацікавлень охоплює історію слов’янських літератур (зокрема чеської); компаративний аспект вивчення слов’янських літератур; методику викладання слов’янських літератур у вищих навчальних закладах; проблему постмодернізму в слов’янських (зокрема в чеській) літературах.

Вибрана бібліографія:  Доц. Палій О.П. є авторкою більш ніж 70 праць, опублікованих у наукових виданнях України, Чехії, Росії, Білорусі, Сербії, Австрії. У тому числі:

1. Палій О.П. Програма та методичні рекомендації до курсу «Історія чеської літератури» (спеціальність: чеська мова та література) / Упорядник Палій О.П. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – 67 с.

2. Палій О.П. Світ у пастці роману (спостереження над поетикою Мілана Кундери) [наукова монографія] / Оксана Палій. – К. : Освіта України, 2006.– 282 c.

3. Палій О.П.Česká próza 60. let 20. století(Чеська проза 60-х рр. ХХ ст.) [навчальний посібник] / Оксана Палій. – Київ : Освіта України, 2008. – 452 с.

4. Palij Oksana. Česká literatura jako cizojazyčná: k problémůmvýuky na Ukrajině / Oksana Palij // Česká literatura rozhraní a okraje. IV. Kongres světové literárněvědné bohemistiky. – Praha : ÚČL AVČR, nakladatelství AKROPOLIS, 2010. – S.585 - 591.

5. Палій О.П. Карнавалізований хронотоп Віктора Фішла: роман «Машкари у Венеції» / Оксана Палій // Venecijaislovenskeknjiževnosti. Zbornikradova. –Beograd: SlovoSlavia, 2011.–S. 503-513.

За час роботи в КНУ імені Тараса Шевченка доц. Палій О.П. розробила та апробувала ґрунтовну програму нормативної дисципліни «Історія чеської літератури» для студентів спеціальності «чеська мова та література»; підготувала і читає основні та спеціалізовані курси для бакалаврів і магістрів кафедри слов’янської філології, серед них «Чеський фольклор», «Літературні школи та напрями в Чехії», «Типологія чеського роману», «Історія чеської літературної критики», «Теоретичні питання чеського літературознавства», «Чеська література в контексті сучасної Європи», «Чеська література в контексті слов’янської культури» та ін. 

Контакти:
tel: +38 044 239 33 73 (кафедра)
адреса: Київ, бульвар Тараса Шевченка,14, каб.128