Калениченко Марія Михайлівна

 

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри слов’янської філології

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-33-73 (робочий)

E-mail: slavicstudies.kyiv@gmail.com(робочий)

Коло наукових інтересів: чеська мова, синтаксис, переклад.

Навчальні курси:

1. Переклад різностильових текстів, лекції, практичні заняття;

2. Методика викладання слов’янських мов і літератур, лекції, практичні заняття;

3. «Друга слов’янська мова: фразеологія та культура мови», лекції, практичні заняття;

4.«Західнослов’янська мова (чеська)», лекції, практичні заняття;

5. «Теорія та практика перекладу», лекції, практичні заняття;

6. «Слов’янський переклад: особливості та види», лекції, практичні заняття;

7. «Специфіка усного міжслов’янського перекладу», лекції, практичні заняття;

8. «Теоретичні та прикладні аспекти слов’янського перекладу», лекції, практичні заняття;

9. «Історія та специфіка художнього перекладу», лекції, практичні заняття.

Публікації, статті

Авторка 50 наукових статей у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях серед яких:

Калениченко М.М.Структурні та семантичні параметри безособових речень у чеській мові.К.: Освіта України, 2015. – 166 с.(Монографія).

Калениченко М.М.Чеська мова: практикум. К.: Наук.-вид. центр НА СБ України, К.: 2013. – 65с.(Навчальний посібник)

Калениченко М.М.Чеська мова.Навчально-методичний посібник.К.: Центр навч.-наукових та наук.-практичних видань  НА СБ України, К.: 2014. – 93с.

Калениченко М.М. Безособові речення чеської мови з дієсловами-предикатами impersonalia tantum  / М.М.Калениченко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – випуск 31 - К.: Освіта України, 2016. – С. 21-28.

Калениченко М.М. Структурні параметри безособових речень у чеській та українській мовах/ М.М.Калениченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Історія. Філософія. Політологія»: Збірник наукових праць. – випуск 12 – Одеса: ПП «Фенікс», 2016. - С.58-62. 

Калениченко М.М.Семантическая организация и модальные характеристики безличных предложений в чешском языке/М.М.Калениченко//Е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI векДзяло,год. VI,брой 11,2018.  Режимдоступу:http://www.abcdar.com

Калениченко М.М. Якісні параметри мовнного мінімуму для навчання професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою /М.М.Калениченко// Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Магілёў, 19 красавіка 2018 г. / пад рэд. С.Э. Сомава. – Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2018. – С. 226-228.

Калениченко М.М. Формування комунікативної компетенції при навчанні професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою /М.М.Калениченко// Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць - Умань – 2018 – С. 248-250.

Біографія

Народилася 25 грудня 1973 року у м. Боярка Київської області

У 1996 році закінчила КУ імені Тараса Шевченка

У 2010році захистила дисертацію на тему «Структурні та семантичні параметри безособових речень у чеській мові.». Науковий керівник - професор Чумак Володимир Васильович.

В університеті працює з 1999року, на посаді асистента кафедри слов’янської філології