Шелест Богдана Петрівна

Асистент кафедри слов’янської філології

Дата і місце народження: 28.01.1972 р, м. Звенигородка Черкаської обл.

У 1994 році закінчила  навчання у Київському університеті імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію спеціаліста-філолога, викладача чеської мови та літератури, української мови та літератури. Навчалась  в аспірантурі  Київського університету імені Тараса Шевченка. Закінчує роботу  над дисертаційним дослідженням на тему: «Чеська народно-розмовна мова: поняття, структура, функціонування». З 2003 року працює на посаді асистента кафедри слов’янської філології.

До кола наукових інтересів входять: стратифікація чеської національної мови,  дослідження нелітературнихмовних утворень, питання культури мови, проблеми художнього перекладу,  специфіка перекладу чеської народно-розмовної мови українською мовою.

Займається перекладацькою та редакторською діяльністю.

Вибрана бібліографія:

 1. Dějinyčeskéhojazyka: příručkapro studenty-bohemisty (Історія чеської мови: посібник для студентів–богемістів). Частина І./ Б.П. Шелест. – К.: Освіта України, 2015. – 216 с.

Переклади та редагування:

 1. Паточка, Ян. Негативний платонізм; Вічність та історичність ; Єретичні есе про філософію історії / Я. Паточка ; пер. Б. Марусик [та ін.]; . - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. - 374 с. - Альтернативна назва: Еретичні есе про філософію історії/ Паточка, Ян. - ISBN 966-500-132-9
 2. Зілинський О. Вибрані праці з фольклористики. У 2 кн. Кн. 1 / Орест Зілинський; [голов.ред. Г.Скрипник; упоряд. М.Мушинка]; НАН України, МАУ, ІМФЕ ім.. М. Т. Рильського. – К., 2013. – 388 с.: іл.. – До 90-річчя з дня народження О.Зілинського.(Редагування чеських і словацьких текстів О. Паламарчук, Б. Шелест)

Викладає дисципліни:

 • чеська мова  (курс фонетики, морфології, стилістики),
 • друга слов’янська мова та її історія (чеська), 
 • історія чеської мови, 
 • історична граматика чеської мови, 
 • лексичний склад чеської мови,
 • актуальні проблеми транслатології,
 • специфіка чеського перекладу,
 • особливості чеської народно-розмовної мови,
 • лінгвокраїнознавство. 
Контакти:
tel: +38 044 239 33 73 (кафедра)
адреса: Київ, бульвар Тараса Шевченкa,14, каб.128