Чмир Олена Романівна

Доцент кафедри слов'янської філології.

Дата і місце народження: 17.04.1957 р., м.Київ.

Чмир Олена Романівна у 1979 році закінчила Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка (1979 р.). З 1979 р. працювала у відділі загального і слов’янського мовознавства Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні АН України. У 1992 р. закінчила аспірантуру при відділі загального і слов'янського мовознавства Інституту мовознавства АН України. Захистила кандидатську дисертацію на тему “Лексика права у старслов’янській та давньоруській мовах: семантична мотивованість, шляхи концептуалізації” (2006).

На кафедрі слов’янської філології працює з 1996 р.

Учасник міжнародних наукових конференцій, XIV Міжнародного з’їзду славістів (Охрид, 2008).

Директор Центру болгарської мови, літератури, історії і культури.

Основні напрями наукової роботи - порівняльна слов'янська лексикологія, перекладна лексикографія, історія славістики.

Викладає курси

  • "Вступ до слов'янської філології",
  • "Історія болгарської мови",
  • "Нормативна граматика болгарської мови",
  • "Історія українського слов’янознавства".  

Підготувала програми та методичні розробки з цих курсів.

Вибрана бібліографія:

  1. Болгарсько-український словник (у співавт. з І.А.Стояновим). К. - 1988;  Българска читанка. К. - 1988.
  2. Українська університетська славістика в контексті національної історії: від початків до середини  XX ст. - Слов’янські обрії. Вип. 2. XIV Міжнародний з’їзд славістів (10.09 – 16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія). – Київ: НАН України, Український комітет славістів, Національна бібіліотека ім. В.І.Вернадського, 2008. – С. 869– 892. (Яровий В.І., Паламарчук О.Л.);
  3. Българската филология в Киевския университет:1842 – 1920. -  Българистика.  Информационен бюлетин. – 17. – 2008. – С. 45–55;
  4. Cербістика в Університеті св.Володимира.- Українсько-сербський збірник: Украс. Вип. 1 (4). – Рік 2009. – К.,  «Темпора». –  С. 159–184;
  5. Міфо-ритуальні джерела формуваня давньоруської  лексики сфери права. - Мова та історія. Періодичний збірник наукових праць. Вип.179. К., 2011. – С.3-35.
Контакти:
tel: +38 044 239 33 73 (кафедра)
адреса: Київ, бульвар Тараса Шевченка,14, каб.128