Навчальні дисципліни

Нормативні дисципліни (освітній рівень – бакалавр, магістр)

 1. Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст.
 2. Історія української літератури ХХ ст.
 3. Історія української літератури кінця ХХ - початку ХХІ ст.
 4. Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст.
 5. Історія української літератури І половини ХХ ст.
 6. Історія української літератури ІІ половини ХХ ст.
 7. Історія української літератури кінця ХХ - початку ХХІ ст.
 8. Методика викладання української літератури у школі
 9. Сучасна українська та світова література для дітей і юнацтва у середній школі
 10. Сучасна рецепція новітньої української літератури у ВНЗ
 11. Методика викладання української літератури у ВНЗ
 12. Інноваційні концепції викладання історії української літератури у ВНЗ
 13. Тенденції розвитку української літератури ІІ пол. ХХ ст.
 14. Українська література  ХХ - поч. ХХІ ст.: жанрово-стильові тенденції

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ КАФЕДРИ

Освітній рівень – бакалавр

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ПРОСТІР  НОВІТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Біблійні образи і мотиви в українській літературі
 2. Модернізм. Соцреалізм. Постмодернізм: сучасна рецепція
 3. Українська мемуаристика  та епістолярій ХХ століття
 4. Література українського зарубіжжя
 5. Новітня українська драматургія і театр.  Курсова робота
 6. Міфопоетика новітньої української літератури.
 7. Герменевтичні студії історії української літератури
 8. Українська новітня лірика: технології декодування
 9. Історія як текст: українська проза ХХ – ХХІ ст.
 10. Феміністична і жіноча проза кінця ХІХ – початку ХХІ ст.
 11. Українська фантастика і детектив новітнього періоду
 12. Художній дискурс літератури для дітей ХХ – початку ХХІ ст.
 13. Інтертекст та інтермедіальність новітньої української літератури
 14. Виробнича практика
 15. Урбаністичний дискурс в українській літературі ХХ – початку ХХІ ст.

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

(спільно із кафедрою історії української мови та стилістики)

 1. Концептуальні засади розвитку методики української літератури
 2. Методика написання творчих робіт на уроках української мови у середній школі
 3. Теорія і практика написання навчальної і методичної літератури
 4. Сучасні концепції викладання української літератури у середній школі
 5. Філологічний аналіз художнього тексту: методика застосування у середній школі
 6. ІТ-технології у викладанні іноземної мови
 7. Методика викладання української мови у профільній середній освіті
 8. Сучасні концепції викладання української мови у середній школі
 9. Інноваційні підходи до викладання зв*язного мовлення
 10. Сучасні концепції викладання іноземної мови у середній школі
 11. Професійна майстерність вчителя-філолога
 12. Позашкільна робота з української мови і літератури
 13. Інноваційні методи викладання української літератури у профільній середній школі
 14. Педагогічна тематика в історії української літератури
 15. Теорія і практика контролю з української мови і літератури у середній школі

КОНЦЕПЦІЇ І СТРАТЕГІЇ ВКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

(спільно із кафедрою історії української мови та стилістики)

 1. Історія методики літератури
 2. Теорія і практика укладання навчальних програм і посібників для середньої школи (мова і література)
 3. Літературна творчість на уроках української літератури
 4. Методологія моделювання текстів різних жанрів на уроках рідної мови у середній школі
 5. Інтерактивні методи навчання української літератури
 6. Сучасне наукове мовлення на уроках рідної мови
 7. Інноваційні моделі викладання іноземної мови у середній школі
 8. Формування комунікативних навичок з української мови у середній школі
 9. Теорія і практика тестування на уроках іноземної мови
 10. Стилістична аспектологія навчання рідної мови у середній школі
 11. Функціонально-комунікативний аспект виклдаання української мови
 12. Факультатив з української мови і літератури: теорія і практика
 13. ІТ-технології у викладанні української літератури
 14. Учительська майстерність: аналітико-синтетичні методи навчання літератури
 15. Методика аналізу художніх текстів ріжних жанрів і міжродових форм на уроках української літератури у середній школі

Освітній рівень – магістр

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ВИКЛАДАЧА-ФІЛОЛОГА У ВНЗ

(спільно із кафедрою історії української мови та стилістики)

 1. Методика викладання української мови у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
 2. Українська філологія у ХХІ ст.: тенденції розвитку
 3. Комунікативні стратегії вивчення іноземної мови у ВНЗ
 4. Методика викладання української мови для неспеціальних факультетів у ВНЗ
 5. Методика роботи із джерелами
 6. Методологія дистанційного та веб-навчання іноземної мови у ВНЗ
 7. Фахова практика на посаді наукового співробтника

НАУКОВЕ РЕДАГУВАННЯ ОСВІТНІХ ВИДАНЬ

(спільно із кафедрою історії української мови та стилістики)

 1. Сучасний підручник із української літератури: принципи наукового редагування та упорядкування
 2. Сучасний підручник із української мови: принципи наукового редагування та упорядкування
 3. Сучасний підручник із іноземної мови: принципи наукового редагування та упорядкування
 4. Критична рецепція української літератури у науково-методичній літературі для ВНЗ
 5. Теорія і практика редагування освітніх видань
 6. Тематика і проблематика періодичних освітніх видань з іноземної мови
 7. Фахова практика на посаді наукового редактора

ДОСЛІДНИЦЬКІ І ВИКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ: УРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРИ

(спільно із кафедрою історії української літератури та шевченознавства)

 1. Методика викладання української літератури
 2. Сучасні наративні стратегіі в історії літератури
 3. Феномен мовної свідомості українців: становлення, еволюція, характерні риси
 4. Народнорозмовні ресурси інтернет-лінгвістики
 5. Естетика тексту в розвитку української мови
 6. Мова українського фольклору в історико-лінгвістичному вимірі