Звернення до ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка НАН України проф. Губерського Л.В.

Шановний Леоніде Васильовичу!
Професорсько-викладацький склад Інституту філології висловлює глибоке занепокоєння й обурення з приводу наклепу на викладачів, Директора, а відтак – і весь колектив нашого Інституту зокрема й Київського національного університету імені Тараса Шевченка загалом, який міститься  в опублікованій 30.01.2016 р. у брюссельському виданні «Politiko» статті “In Ukraine’s universities, trading bribes for diplomas”, де автор використовує неперевірену інформацію, вдається до оціночних суджень, базованих на суб’єктивній упередженості випускниці Інституту філології, дисертантки спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 – Юлії Мендель. 
Освітянська спільнота Інституту філології – найбільшого в структурі Шевченкового університету, одного з найшанованіших вищих навчальних закладів України – завжди вирізнялася високим професіоналізмом, порядністю і принциповістю.
Просимо відреагувати належним чином на поширення в інформаційному просторі неправдивої інформації, яка плямує честь і гідність кожного з нас, та вжити заходів із метою захисту колективу Університету від подібних інсинуацій.
З повагою –
від імені колективу Інституту філології
завідувач кафедри англійської філології
завідувач кафедри Близького Сходу
завідувач кафедри германської філології
завідувач кафедри елліністики
завідувач кафедри загального мовознавства та класичної філології
завідувач кафедри зарубіжної літератури
завідувач кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів
завідувач кафедри іноземних мов математичних факультетів
завідувач кафедри іноземних мов природничих факультетів
завідувач кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології
завідувач кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
завідувач кафедри іспанської та італійської філології
завідувач кафедри історії російської літератури
завідувач кафедри історії та стилістики української мови
завідувач кафедри історії української літератури та шевченкознавства 
завідувач кафедри китайської, корейської та японської філології
завідувач кафедри комунікації і лінгвокраїнознавства
завідувач кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної 
завідувач кафедри новітньої української літератури
завідувач кафедри полоністики
завідувач кафедри російської мови
завідувач кафедри слов'янської філології
завідувач кафедри сучасної української мови
завідувач кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної 
завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
завідувач кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови
завідувач кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені 
завідувач кафедри тюркології
завідувач кафедри української та російської мов як іноземних
завідувач кафедри української філології для неспеціальних факультетів
завідувач кафедри фольклористики
завідувач кафедри французької філології