Звіт про науково-дослідну роботу «Художня індивідуальність Т. Шевченка і світовий літературний контекст»

Звіт про науково-дослідну роботу «Художня індивідуальність Т. Шевченка і світовий літературний контекст»

Звітує керівник науково-дослідної теми доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри  історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології Оксана Миколаївна Сліпушко.