Спецкурси

Спецкурси

 • Бандура Ю.О. Український роман і повість 60–80–х років на шляху протистояння національному нігілізму, антигуманізму, бездуховності.
 • Гаєвська Н.М. Художня майстерність прози Івана Франка.
 • Дем’янівська Л.С. Жанрово–тематичні особливості української класичної драматургії.
 • Ковалів Ю.І. Поліметодологічна модель естетичної рецепції художньої літератури.
 • Кононенко П.П. Проблеми розвитку української художньої словесності першої половини ХХ століття.
 • Міщенко О.І. Розвиток модернізму в українській літературі.
 • Міщенко О.І. Художня рецепція фемінізму в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст.
 • Семенюк Г.Ф. Українська драматургія і театр доби “розстріляного відродження” (20–ті – початок 30–х років).

Наукові семінари

 • Бандура Ю.О. Українська проза 20–х років ХХ століття.
 • Гаєвська Н.М. Особливості розвитку малої прози в українській класичній літературі.
 • Дем’янівська Л.С. Драматургія Володимира Винниченка. Проблематика, художня специфіка.
 • Ковалів Ю.І. Літературна герменевтика: Наближення до адекватного прочитання тексту.
 • Міщенко О.І. Образ жінки в українській літературі ХХ століття.
 • Семенюк Г.Ф. Українська драматургія першої третини ХХ століття. Проблематика, конфлікти, характери, жанрова своєрідність.