Освітні програми Інституту філології - магістратура

 • Світова література та англійська мова: теорія та методика навчання 
 • Українська та іноземна філологія: теорія та методика навчання 
 • Культурна антропологія та іноземна мова
 • Українські філологічні студії та іноземна мова
 • Лінгвістика у суспільній  комунікації: українська мова та іноземна мова
 • Літературно-мистецька аналітика та іноземна мова
 • Українська мова та література (для іноземців)
 • Українська література і постфольклор
 • Російська мова і література та іноземна мова: сучасні теоретичні і прикладні студії
 • Славістика* Центрально-Східної Європи і Балкан: теоретичні та прикладні студії:
* польська та українська мови і літератури;
* болгарська та українська мови і літератури;
* сербська та українська мови і літератури.
 
 • Східнослов’янська* філологія та англійська мова: теоретичні і прикладні студії (*білоруська, українська)
 • Класичні мови, теорія мовознавства та західноєвропейська мова
 • Східна філологія*, західноєвропейська мова та переклад: 
* арабська мова і література;
* в`єтнамська мова і література;
* індонезійська мова і література;
* китайська мова і література;
* корейська мова і література;
* перська мова і література;
* турецька мова і література;
* японська мова і література
 • Російська мова і література (для іноземців)
 • Елліністика, англійська мова та переклад (викладання новогрецькою мовою)
 • Études Francophones et Traduction / Франкофонні студії та переклад (франкомовна освітня програма) - *французька філологія, англійська мова
 • Іспанська філологія та англійська мова: комунікація, інтерпретація та переклад (викладання іноземними мовами)
 • English Communication Studies and Translation / Сучасна англомовна комунікація та переклад (англомовна освітня програма)

(English, Literature and 2 Western European Languages / англійська мова та література та дві західноєвропейські мови)

 • Germanistik. Interkulturelles Management and Translation / Германістика. Міжкультурний менеджмент та переклад (із зазначенням мови)*, (німецькомовна освітня програма)
*німецька мова, англійська мова
*шведська мова, англійська мова
 • Перекладознавчі та крос-культурні студії. Галузевий переклад (із зазначенням мов)*
* з англійської мови та другої західноєвропейської мови,
*з німецької мови та англійської мови,
*з французької мови та англійської мови,
*з італійської мови та англійської мови,
*з іспанської мови та англійської мови
 
 • Художній переклад, літературне редагування та менеджмент перекладацьких проектів 
 • Загальне і порівняльне літературознавство