Видавничий проект в рамках спеціалізації «Лінгвістична експертиза»

У рамках видавничого проекту «Ідеї, постаті, тексти в українській культурі», започаткованого професором Л. Шевченко 2005 року, було видано кілька наукових видань, покликаних забезпечити інноваційну спеціалізацію Київського університету «Лінгвістична експертиза». Однією з перших праць у межах проекту, виданої за загальною редакцією професора, є колективна монографія «Літературна мова у просторі національної культури», в якій, зокрема, порушувались питання статусу української мови в соціумі та в юридичній площині.

Серед періодичних видань, що входять до видавничого проекту – збірник наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика», що входить у кілька міжнародних науковометричних баз світу. У збірнику за 15 років існування неодноразово порушувались проблеми юрислінгвістики, лінгвістичної конфліктології, лінгвоекспертології та ін.

Про нову спеціалізацію було заявлено в колективній праці «Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства», виданої до ювілею кафедри історії та стилістики української мови. Серед перспектив розвитку кафедри проф. Л. Шевченко наголошує на новому напрямку сучасної лінгвістики – юрислінгвістиці, що досліджує сучасну кореляцію компетенції літературної мови та мови права.

У 2015 році колективом авторів кафедри історії та стилістики української мови за загальною редакцією проф. Л. Шевченко видано словник термінів і понять з юрислінгвістики. Лексикографічне видання представляє інноваційний підхід до системного знання з юрислінгвістики та лінгвістичної експертології.

Проект продовжує розвиватися і в найближчій перспективі будуть видані нові наукові праці, лексикографічні видання й монографії з юрислінгвістики та лінгвістичної експертології, що мають на меті розвивати модерну галузь сучасної світової лінгвістики та забезпечити якісною  науковою продукцією студентів нової спеціалізації Інституту філології «Лінгвістична експертиза».

 

Дмитро СИЗОНОВ,

доцент кафедри історії та стилістики української мови