Савицька Ірина Іванівна

Кандидат філологічних наук, лектор кафедри слов'янської філології

Савицька Ірина Іванівна закінчила філологічний факультет Білоруського державного університету  (Мінск, Рэспубліка Беларусь) у 1993 році.

Кандидатську дисертаціюна тему "Лексікаграфічная спадчына М. Гарэцкага: моўна-гістарычны кантэкст, фарміраванне лексікону, нармалізатарская практыка" захистилау2002 р. (керівник-доц. З.І. Бадзевiч).

Працювала над дослідницькою темою "Супастаўляльнае даследаванне нацыянальнай моўнай свядомасці славян", брала участь у підготовці "Слов’янського асоціативного словника" (Славянский ассоциативный словарь: русский белорусский, болгарский, украинский / Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова, Ю.Н. Караулов, Е.Ф. Тарасов. – М., 2004. – 800 с.).

Здобула другу вищу освіту, отримала кваліфікацію “Психолог. Викладач психології”.

Працює над науковим проектом: “Слоўнікавы склад і граматычны лад сучаснай беларускай мовы ў сінхронна-дыяхронным аспекце” (Національна академія наук Білорусі).

З 2015 р. працює лектором на кафедрі слов’янської філології КНУ імені Тараса Шевченка і викладає нормативні та спеціальні курси з білоруської мови та літератури.

До кола наукових інтересів входять: лексикологія; лексикографія; історія білоруської літературної мови; слов’янські мови.

Нагороджена Почесною грамотою БДУ.

Вибрана бібліографія:

  1. Беларуская лексікаграфія: гісторыя і сучаснасць: Мінск, 2011, 38 с.;
  2. Этнічныя і рэлігійныя стэрэатыпы ў беларускім і польскім нацыянальным слоўніку // StudiaBiałorutenistyczne. – № 6. – Lublin, 2012;
  3. Гістарычны і культурны складнікі ў беларускім і польскім слоўніках нацыянальнага значэння (на матэрыяле слоўнікаў С. Б. Ліндэ і І. Насовіча) // ActaAlbaruthenica. – № 14. – Warszawa, 2014;
  4. Сучасная беларуская мова. Лексікалогія. Фразеалогія. Лексікаграфія: Вучэбны дапаможнік для студэнтаў філалагічных факультэтаў. Мінск, 2014. – 94 с.
Контакти:
tel: +38 044 239 33 73 (кафедра)
адреса: Київ, бульвар Тараса Шевченкa,14, каб.128