Навчальні дисципліни

Нормативні курси

 • Вступ до літературознавства
 • Історія зарубіжної літератури (літератури Сходу)
 • Теорія і практика літературної творчості
 • Текстологія
 • Теорія і практика віршування
 • Теорія і практика прози
 • Теорія і практика драми
 • Кіносценарій як літературні творчість
 • Теорія і практика редагування
 • Теорія літератури
 • Літературна компаративістика: теоретично- методологічні засади
 • Інтертекстуальність і герменевтика
 • Літературознавчий та лінгвістичний аналіз
 • Лінгвістика і семіотика художнього перекладу

Спецкурси і спецсемінари

 • Прозовий епос: повість, роман, епопея
 • Літературне джерелознавство та евристика
 • Практика поетичної творчості
 • Література «висока», елітарна, кіч
 • Практика прозової творчості і публіцистики
 • Жанри літературної критики: генезис, еволюція, взірці
 • Експериментальна проза початку ХХ століття
 • Теорія віршування
 • Історія українського літературознавства
 • Генетична тектологія
 • Письменницький епістолярій
 • Літературні основи організації телепродукту