Публікації

Захід – Схід : основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства : [антологія] / Науковий проект, загальна редакція Л. Грицик. – Донецьк : ЛАНДОН. – ХХІ, 2012. – 376 с.

Представлені в антології найновіші публікації європейських та східних компаративістів (статті, фрагменти із наукових монографій) розкривають основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства, зв'язок його з історією й теорією літератури, методологічний плюралізм досліджень. В антології вперше подані літературознавчі порівняльні дослідження, вибудовані на матеріалі літератур Сходу, а також підготовлені орієнталістами.

Видання розраховане на науковців, які виявляють інтерес до проблем літературної компаративістики.

Повний текст (pdf-файл, 2 860 Kb)


Професор Костенко Наталія Василівна : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2010 роки / НААН, ДНСГБ ; уклад. В. А. Вергунов, Г. П. Нелипа, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов. – К., 2011.

Повний текст (pdf-файл, 488 Kb) | Обкладинка (jpg-файл, 128 Kb).