Notice: Undefined index: sid in /web/univ.web/www.philology/philology/php/kafkaf.php on line 3
Інститут філології

Кафедра зарубіжної літератури

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка


Warning: readfile(16//stitle.txt): failed to open stream: No such file or directory in /web/univ.web/www.philology/philology/php/kafkaf.php on line 14

Історична назва кафедри зарубіжної літератури (завідувач - проф. С.М. Пригодій) - кафедра західноєвропейських літератур, її заснування та перші десятиліття науково-педагогічної роботи на початку XX ст. пов'язані з діяльністю наукового семінару проф. В.М. Перетца при кафедрі слов'яно-руської філології.

До 1932 року кафедрою західноєвропейських літератур завідував видатний філолог-германіст, проф. Ґ.В. Шаровольський, автор одного з перших в Україні навчальних посібників для студентів-філологів "Історія західноєвропейської літератури середніх віків" (1909). Сферою наукових розробок кафедри спершу була здебільшого історія світової літератури - варто згадати праці одного із засновників українського шекспірознавства проф. С.І. Родзевича, романіста проф. С.В. Савченка.

З 1933 р. під проводом зав. кафедри проф. С.В. Савченка в науково-дослідній роботі кафедри важливе місце посів аналіз сучасного літературного процесу на Заході. Учні проф. С.В. Савченка (у майбутньому професори Т. К. Якимович, А.Х. Іллічевський, доценти А.А. Розанова, Н.О. Модестова, В.І. Пащенко) сформували повоєнний склад співробітників і продовжили справу свого наставника.

З 1949 по 1976 рр. кафедрою завідувала проф. Т.К. Якимович, науково-дослідницькі інтереси якої були зосереджені на історії французької літератури XIX - XX ст. Ще в кандидатській дисертації, присвяченій творчості Е.Золя (1940), дослідниця представила новаторське розуміння натуралізму, а в докторській дисертації про французький реалістичний нарис 1830 - 1848 рр. підняла із забуття літературний жанр, що мав формотворчий вплив на розвиток французької прози XIX ст. Новаторськими за матеріалом були також монографії проф. Т.К. Якимович про французьку драматургію XX ст.

У 1960 - 1970-х рр. під керівництвом проф. Т.К. Якимович сформувалася викладацька школа кафедри зарубіжної літератури, основними рисами якої було поєднання академічної системності та сучасної рецепції творів світової літератури, Такими принципами керувалися знавець західноєвропейської літератури XVII - XX ст. доц. Б.Б. Буніч-Ремізов, молодша генерація доцентів - О. Б. Алексеєнко, Н.Ю. Жлуктенко, А.Г. Баканов, М.О. Кудін. У 1982 - 1994 рр. на кафедрі працював видатний український літературознавець і теоретик літератури, засновник сучасної української компаративістики проф., чл.-кор. НАНУ Д.С. Наливайко.

У 1976 - 1987 рр. кафедру зарубіжної літератури очолювала проф. К.О. Шахова, під керівництвом та за участю якої кафедра видала низку колективних монографій і посібників, які активно використовує наукова громадськість. Пізніше кафедрою завідували доц. А.Г. Баканов (1987 - 1993), проф. Н.Ю. Жлуктенко (1993 - 2003). У цей період викладачі розробили нові навчальні програми з курсу історії зарубіжної літератури, вступу до літературознавства, історії та теорії літературної критики, методики викладання зарубіжної літератури в середній школі та ін. Розширився спектр дисциплін спеціалізації та спецкурсів з актуальних проблем літературознавства.

2003 року кафедру очолив проф. С.М. Пригодій, який ініціював американсько-українську компаративістику, поставив проблему античності та американського романтизму, залучаючи до аналізу художнього тексту здобутки архстипової критики, психоаналізу, деконструкції та інших сучасних методик.

Зараз на кафедрі працюють проф. С.М. Пригодій, проф. Н.Ю. Жлуктенко, доц. О.Б. Алексеєнко, доц. М.О. Кудін, доц. О.О. Товстенко, в.о. доц. Л.Я. Мірошниченко, доц. Н.Д. Білик, к.ф.н. О.С. Бойніцька, асист. Н.М. Горяча, а також сумісники проф. Т.Н. Денисова, д.ф.н. Т.В. Бовсунівська, проф. В.І. Фесенко, доц. О.В. Кабкова, асист. Н.Є. Косенко, асист. О.В. Омельченко.

  • Пригодій С.М.
  • Жлуктенко Н.Ю.
  • Алексеєнко О.Б.
  • Кудін М.О.
  • Товстенко О.О.
  • Мірошниченко Л.Я.
  • Білик Н.Д.
  • Бойніцька О.С.
  • Горяча Н.М.
© Олена Сірук, 2001 - 2014