Новини | Історія | Адміністрація | Структура | Навчальний процес | Наукові школи | Русский
Абітурієнт | Магістратура | Аспірантура | Докторантура | Бібліотека | Співпраця | Webmaster | English

Співпраця

Договори про співробітництво
між Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка


1) і Національною спілкою письменників України (17 січня 2012 року) – про співробітництво у сфері поліпшення підготовки фахівців спеціальності «літературна творчість» і підтримки молодих талантів

2) й Інститутом філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки про співпрацю в галузях наукових досліджень, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, проведення спільних науково-теоретичних і науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів (31 березня 2011 року)

3) і Київським літературно-меморіальним музеєм М. Рильського про співпрацю в здійсненні науково-освітніх та науково-дослідних заходів (1 листопада 2010 року)

Віртуальне співробітництво

між Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Розмістіть на своєму сайті посилання на нас —

IF

— поставте кнопку-баннер Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка!


* * *

1. MOVA.info — Лінгвістичний довідково-інформаційний портал "MOVA.info". Проект лабораторії комп'ютерної лінгвістики Інституту філології, присвячений українській мові, комп'ютерній лінгвістиці та загальному мовознавству. Тут знаходяться комп'ютерні словники (частотні, термінологічні, тезаурусні тощо), електронний підручник української мови, дослідницький корпус української мови, низка лінгвістичних статей та багато іншої інформації. Працює довідкова служба, лінгвістичний форум, електронні перекладачі, проводяться різні опитування та голосування.

2. Уроки державної мови ( проект від редакції газети "Хрещатик"). Вдоскональте своє знання державної мови!

3. Онлайн-версія «Словника української мови» в 11 томах. Одинадцятитомний «Словник української мови» (або СУМ-11), що його було видано у 1970 — 1980 роках, став першим у історії тлумачним словником української мови. На ньому базуються чи не всі сучасні українські тлумачні словники, зокрема «Великий тлумачний словник сучасної української мови» (ВТССУМ) та оновлений «Словник української мови у 20 томах», публікацію якого розпочала Академія наук України у 2010 році. Словник укладено великим колективом науковців за україномовною літературою від часів Котляревського до 1980 року. Після більшості тлумачень у словнику наведено справжні випадки вживання слова, що ілюструють його значення. Попри обов’язкову на час його виходу політичну заангажованість, СУМ-11 становить беззаперечний скарб вітчизняної лексикографії.

4. Ізборник, або litopys.org.ua містить літописи, граматики та лексикони, тексти пам'яток давньої української літератури, історичні карти. Також привертає увагу підбірка книг і статей з літературознавства, мовознавства, історії, політології.

5. Великий тлумачний словник сучасної української мови Lingvo Online, який раніше розташовувався на www.slovnyk.net і містив понад 207 000 словникових статей та близько 18 000 фразеологізмів. На цьому сайт також розміщено перекладні словники для 20 мов.

6. Інформаційно-довідкова система «Культура мови на щодень», розроблена співробітниками Інституту української мови НАН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка, містить матеріали науково-популярного видання «Культура слова», опубліковані впродовж 30 років (від 1967 до 2007 р.) у 70 випусках.

7. Сайт лінгвістичної організації SIL International, яка займається дослідження рідкісних та зникаючих мов світу. На сайті розміщено класифікацію мов світу (більше 7000 мов з детальним їх описом), статті, лінгвістичне програмне забезпечення.

8. Тезаурус Роже (1911), Словник Вебстера (видання 1828 і 1913 років), французько-англійський словник та словозмінний словник дієслів французької мови на сайті університету міста Чикаго — вільний доступ онлайн.

9. Сторінка "Асоціації комп'ютерної лінгвістики" з посилками на словники, онтології, частотні списки слів, текстові масиви та інші лінгвістичні ресурси.

10. Лінгвістичні ресурси від "yourDictionary.com".

11. Gramota.ru — російський аналог порталу MOVA.info. Інформація про російську мову, довідкова служба, електронні словники тощо.

12. Philology.ru — бібліотека філологичних текстів (монографій, статей, методичних посібників).

13. "Лингвисто. Языковая энциклопедия" — матеріали для тих, хто вивчає іноземні мови.

14. Сайт Издательства ИНГН: можливість надрукувати статтю в журналах гуманітарного профілю (російська мова).

15. — Електронний каталог періодичних видань Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

© Олена Сірук, 2001 - 2014