Новини | Історія | Адміністрація | Структура | Навчальний процес | Наукові школи | Русский
Абітурієнт | Магістратура | Аспірантура | Докторантура | Бібліотека | Співпраця | Webmaster | English

Програми навчальних курсів для аспірантів

Усі програми актуальні на 2013-2014 н.р.

 1. Астаф’єв О.Г., д.філол.н., проф.
  «Література українсько-польського пограниччя: Ренесанс. Реформація. Бароко». Спецкурс для аспірантів ІІ року навчання
  Повний текст (файл .pdf)
 2. Бернадська Н.І., д.філол.н., проф.
  «Сучасний літературний процес: жанровий аспект». Спецкурс для аспірантів ІІ року навчання
  Повний текст (файл .pdf)
 3. Вільна Я.В., д.філол.н., проф.
  «Українська література в колі європейських стильових течій ХІХ ст.». Спецкурс для аспірантів (спеціальність 10.01.01 – українська література)
  Повний текст (файл .pdf)
 4. Гетьман З.О., д.філол.н., проф.
  «Особливості перекладу функціонально-смислових типів мовлення». Програма для аспірантів (спеціальність 10.02.16 – перекладознавство)
  Повний текст (файл .pdf)
 5. Гнатюк Л.П., д. філол. н., доц.
  «Принципи і методи сучасних історико-лінгвістичних досліджень». Спецкурс для аспірантів І року навчання (спеціальність 10.02.01 – українська мова)
  Повний текст (файл .pdf)
 6. Голубовська І.О., д.філол.н., проф.
  «Методологія і методи лінгвістичних досліджень». Спецкурс для аспірантів (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство)
  Повний текст (файл .pdf)
 7. Гуляк А.Б., д.філол.н., проф.
  «Літературний твір як художньо-естетична цілісність». Програма для аспірантів (спеціальність 10.01.01. – українська література)
  Повний текст (файл .pdf)
 8. Дарчук Н. П., к.ф.н. доц.
  «Корпусна лінгвістика: проблеми, методи, перспективи». Навчальна програма для аспірантів (спеціальність 10.02.01 – українська мова)
  Повний текст (файл .pdf)
 9. Задорожна Л.М., д.філол.н., проф.
  «Література як синтез філософії, релігії та мистецтва». Програма спецкурсу для аспірантів (спеціальність 10.01.01 – українська література)
  Повний текст (файл .pdf)
 10. Звонська Л.Л., д.філол.н., проф.
  «Порівняльна типологія класичних мов». Програма спецкурсу для аспірантів (спеціальність 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови)
  Повний текст (файл .pdf)
 11. Ісаєва Н.С.,к.філол.н., доц.
  «Актуальні проблеми сучасного вітчизняного сходознавства». Програма курсу для аспірантів 2-3 років навчання. Спеціальність 10.02.13 – «мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії (китайська, корейська та японська мови)» та спеціальність 10.01.04 – «література зарубіжних країн (Китаю, Кореї та Японії)»
  Повний текст (файл .pdf)
 12. Клименко Н.Ф., д.філол.н., проф.
  «Зіставна лексикологія української та новогрецької мов». Програма спецкурсу для аспірантів спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови (новогрецька)
  Повний текст (файл .pdf)
 13. Ковалів Ю.І., д.філол.н., проф.
  «Методологічні принципи написання дисертації». Програма для аспірантів (спеціальність 10.01.01. – українська література)
  Повний текст (файл .pdf)
 14. Козловський В.В., д.філол.н., проф.
  «Концептуальний аналіз як метод наукового дослідження». Робоча програма для аспірантів кафедри германської філології
  Повний текст (файл .pdf)
 15. Корбозерова Н.М., д.філол.н., проф.
  «Когнітивні та прагматичні засади сучасних лінгвістичних досліджень». Програма для аспірантів (спеціальність 10.02.05 – романські мови)
  Повний текст (файл .pdf)
 16. Крючков Г.Г., д.філол.н., Бурбело В.Б., проф.; д.філол.н., проф.; Соломарська О.О., к.філол.н., проф.
  «Французьке мовознавство». Програма для аспірантів ІІІ року навчання (спеціальність 10.02.05 – романські мови)
  Повний текст (файл .pdf)
 17. Кудрявцева Л.О., д.філол.н., проф.
  «Новітні лінгвістичні парадигми». Програма для аспірантів (спеціальність 10.02.02 – російська мова)
  Повний текст (файл .pdf)
 18. Мойсієнко А.К., д.філол.н., проф.
  «Слово в системі поетичного тексту». Робоча навчальна програма для аспірантів Інституту філології зі спеціальності 10.02.01 – українська мова
  Повний текст (файл .pdf)
 19. Наєнко М.К., д.філол.н., проф.
  «Романтизм як художній напрям у слов’янських літературах». Програма для аспірантів (спеціальність 10.01.03 – література слов’янських народів)
  Повний текст (файл .pdf)
 20. Ніка О.І., д.філол.н., проф.
  «Лінгвосеміотика як реконструкція історико-культурних процесів». Програма спецкурсу для аспірантів (спеціальність 10.02.01 – українська мова)
  Повний текст (файл .pdf)
 21. Пилипенко Р.Є., д.філол.н., доц.
  «Актуальні проблеми германістики: міждисциплінарні аспекти». Програма з курсу для аспірантів-германістів
  Повний текст (файл .pdf)
 22. Росовецький С. К., д.філол.н., проф.
  «Фольклорно-літературні взаємозв’язки». Програма з курсу для аспірантів-германістів
  Повний текст (файл .pdf)
 23. Сахарчук Л.І., д.філол.н., проф.
  «Когнітивна лінгвістика та дослідження дискурсу». Програма зі спецкурсу для аспірантів-германістів
  Повний текст (файл .pdf)
 24. Сліпушко О.М., д.філол.н., проф.
  «Система духовних домінант у русько-українській книжності (давня доба)». Програма для аспірантів (спеціальність 10.01.01 – українська література)
  Повний текст (файл .pdf)
 25. Снитко О.С., д.філол.н., проф.
  «Теоретичні проблеми психо- та етнолінгвістики». Програма для аспірантів (спеціальність 10.02.02 – російська мова)
  Повний текст (файл .pdf)
 26. Шаповал М.О., д.філол.н., доц.
  «Інтертекстуальність: історія, теорія, поетика». Спецкурс для аспірантів ІІ року навчання
  Повний текст (файл .pdf)
 27. Шевченко Л.І., д.філол.н., проф.
  «Лінгвістичний дискурс сучасної епістемологічної проблематики». Програма спецкурсу для аспірантів (спеціальність 10.02.01 – українська мова)
  Повний текст (файл .pdf)
 28. Штонь Г.М., д.філол.н., проф.
  «Індивідуація художнього мислення України другої половини ХІХ століття». Програма для аспірантів (спеціальність 10.01.01 – українська література)
  Повний текст (файл .pdf)
 29. Шулінова Л.В., к.філол.н., доц.
  «Специфіка мови як об’єкта лінгвістичного аналізу». Програма для аспірантів (спеціальність 10.02.01 – українська мова)
  Повний текст (файл .pdf)
© Олена Сірук, 2001 - 2014