Новини | Історія | Адміністрація | Структура | Навчальний процес | Наукові школи | Русский
Абітурієнт | Магістратура | Аспірантура | Докторантура | Бібліотека | Співпраця | Webmaster | English
Центр іноземних мов

Центр іноземних мов при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка було створено у 2010 році на базі Інституту філології. У центрі працюють досвідчені фахівці - професори, доценти та викладачі Інституту філології. Центр залучає до роботи носіїв мови, які мають відповідні міжнародні сертифікати, що дозволяють їм викладати рідну мову як іноземну.

Мови, що пропонуються для вивчення: англійська, німецька, іспанська, французька, італійська, китайська, корейська, грецька, турецька, японська, українська та російська як іноземні.

Програми курсів іноземних мов:

Для студентів немовних спеціальностей: базовий курс іноземної мови, поглиблений курс іноземної мови, професійно орієнтований курс іноземної мови.

Для студентів мовних спеціальностей: базовий курс іноземної мови, поглиблений курс іноземної мови (третя іноземна мова)

Для іноземних студентів: базовий курс іноземної мови, поглиблені курси української та російської мов.

Для викладачів нефілологічних спеціальностей: спеціалізовані курси академічної англійської мови у

- групах з рівня А1-А2 - 2 роки навчання

- групах з рівня В1-В2 - 1 рік навчання.

Термін навчання: Тривалість навчання обирається слухачем, відповідно до його цілей та рівня володіння мовою й проходить у групах базового курсу (рівні А1-В1) та поглибленого курсу (рівні В2-С1). Номінальна тривалість кожного курсу від 1 до 2-х років (по 50 академічних годин кожного семестру).

Умови прийому: Мовні групи формуються за рівнем володіння мовою слухачем.

Переваги: Після проходження основного курсу іноземної мови і успішного складання іспиту слухач отримує Свідоцтво Київського національного університету імені Тараса Шевченка із зазначенням рівня володіння іноземною мовою та кількістю прослуханих академічних годин.

Набір на осінній семестр - 2012 (файл .pdf, 456 Kb);

Набір на весняний семестр - 2012 (файл .pdf, 456 Kb).
Рівні володіння іноземною мовою за європейською шкалою

Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти, розрізняють шість рівнів володіння мовою, визначені Асоціацією мовних експертів Європи (ALTE - The Association of Language Testers in Europe):

- інтродуктивний (Breakthrough або А1),

- середній (Waystage або А2), або елементарний рівень;

- рубіжний (Threshold або В1),

- просунутий (Vantage або В2), або рівень незалежного користувача;

- автономний (Effective Operational Proficiency або С1) і

- компетентний (Mastery або С2), або рівень досвідченого користувача.

Сучасні навчальні посібники з будь-якої європейської мови та екзаменаційні тести розробляються для певного рівня мовної компетенції.

© Олена Сірук, 2001 - 2014