Новини | Історія | Адміністрація | Структура | Навчальний процес | Наукові школи | Русский
Абітурієнт | Магістратура | Аспірантура | Докторантура | Бібліотека | Співпраця | Webmaster | English
Навчальний процес

Навчальний процес в Інституті філології здійснюється за триступеневою системою підготовки фахівців - бакалавр, спеціаліст, магістр. Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" і "магістр" здійснюється на конкурсній основі після успішного закінчення підготовки за програмою бакалавра. Випускники інших вишів також можуть навчатися в Інституті філології за програмою магістра, якщо вони мають ступінь бакалавра або спеціаліста.

Навчальні плани Інституту філології

 • ОКР бакалавр «Українська мова та література, іноземна мова», завантажити pdf (121 Kb);

 • ОКР бакалавр «Украинский язык и литература, иностранный язык», загрузить pdf (136 Kb);

 • Bachelor’s Degree “Ukrainian language and literature, foreign language”, load pdf (38 Kb);


 • ОКР спеціаліст «Українська мова та література, іноземна мова», завантажити pdf (102 Kb);

 • ОКР специалист «Украинский язык и литература, иностранный язык», загрузить pdf (112 Kb);

 • Specialist’s Degree "Ukrainian language and literature, foreign language”, load pdf (29 Kb);


 • ОКР магістр «Українська мова та література, іноземна мова», завантажити pdf (111 Kb);

 • ОКР магистр «Украинский язык и литература, иностранный язык», загрузить pdf (124 Kb);

 • Master’s Degree "Ukrainian Language and Literature, Foreign Language", load pdf (37 Kb);


 • ОКР бакалавр «Мова та література (класичні мови – давньогрецька, латинська; західноєвропейська мова)», завантажити pdf (115 Kb);

 • ОКР бакалавр «Язык и литература (классические языки - древнегреческий, латинский; западноевропейские языки)», загрузить pdf (127 Kb);

 • Bachelor’s Degree "Language and Literature (Classical Languages - Greek, Latin; Western European Languages)", load pdf (34 Kb);


 • ОКР спеціаліст «Мова та література (класичні мови – давньогрецька, латинська; західноєвропейська мова)», завантажити pdf (103 Kb);

 • ОКР специалист «Язык и литература (классические языки - древнегреческий, латинский; западноевропейские языки)», загрузить pdf (98 Kb);

 • Specialist’s Degree "Language and Literature (Classical Languages - Greek, Latin; Western European Languages)", load pdf (23 Kb);


 • ОКР магістр «Мова та література (класичні мови – давньогрецька, латинська; західноєвропейська мова)», завантажити pdf (105 Kb);

 • ОКР магистр «Язык и литература (классические языки - древнегреческий, латинский; западноевропейские языки)», загрузить pdf (113 Kb);

 • Master’s Degree "Language and Literature (Classical languages - Greek, Latin; Western European languages)", load pdf (28 Kb);


 • ОКР бакалавр «Мова та література (білоруська мова та література, українська мова та література, англійська мова)», завантажити pdf (109 Kb);

 • ОКР бакалавр «Язык и литература (белорусский язык и литература, украинский язык и литература, английский язык)», загрузить pdf (121 Kb);

 • Bachelor’s Degree "Language and Literature (the Belarusian Language and Literature, the Ukrainian Language and Literature, English)", load pdf (33 Kb);


 • ОКР бакалавр «Фольклористика, українська мова та література, іноземна мова», завантажити pdf (117 Kb);

 • ОКР бакалавр «Фольклористика, украинский язык и литература, иностранный язык», загрузить pdf (133 Kb);

 • Bachelor’s Degree "Folklore, Ukrainian language and literature, foreign language", load pdf (37 Kb);


 • ОКР спеціаліст «Фольклористика, українська мова та література, іноземна мова», завантажити pdf (100 Kb);

 • ОКР специалист «Фольклористика, украинский язык и литература, иностранный язык», загрузить pdf (106 Kb);

 • Specialist’s Degree "Folklore, the Ukrainian language and literature, foreign language", load pdf (25 Kb);


 • ОКР магістр «Фольклористика, українська мова та література, іноземна мова», завантажити pdf (102 Kb);

 • ОКР магистр «Фольклористика, украинский язык и литература, иностранный язык», загрузить pdf (111 Kb);

 • Master’s Degree "Folklore, the Ukrainian language and literature, foreign language", load pdf (29 Kb);


 • ОКР бакалавр «Літературна творчість, українська мова та література», завантажити pdf (113 Kb);

 • ОКР бакалавр «Литературное творчество, украинский язык и литература», загрузить pdf (126 Kb);

 • Bachelor’s Degree "Literary Creativity, the Ukrainian Language and Literature", load pdf (35 Kb);


 • ОКР спеціаліст «Літературна творчість, українська мова та література», завантажити pdf (96 Kb);

 • ОКР специалист «Литературное творчество, украинский язык и литература», загрузить pdf (101 Kb);

 • Specialist’s Degree "Literary Creativity, the Ukrainian Language and Literature", load pdf (24 Kb);


 • ОКР магістр «Літературна творчість, українська мова та література», завантажити pdf (99 Kb);

 • ОКР магистр «Литературное творчество, украинский язык и литература», загрузить pdf (108 Kb);

 • Master’s Degree "Literary Creativity, the Ukrainian Language and Literature", load pdf (28 Kb);


 • ОКР бакалавр «Мова та література (слов’янські мови та літератури), українська мова та література», завантажити pdf (111 Kb);

 • ОКР бакалавр «Язык и литература (славянские языки и литературы), украинский язык и литература», загрузить pdf (123 Kb);

 • Bachelor’s Degree "Language and Literature (Slavic Languages and Literature), Ukrainian Language and Literature", load pdf (34 Kb);


 • ОКР спеціаліст «Мова та література (слов’янські мови та літератури), українська мова та література», завантажити pdf (95 Kb);

 • ОКР специалист «Язык и литература (славянские языки и литературы), украинский язык и литература», загрузить pdf (100 Kb);

 • Specialist’s Degree "Language and Literature (Slavic Languages and Literature), Ukrainian Language and Literature", load pdf (24 Kb);


 • ОКР магістр «Мова та література (слов’янські мови та літератури), українська мова та література», завантажити pdf (102 Kb);

 • ОКР магистр «Язык и литература (славянские языки и литературы), украинский язык и литература», загрузить pdf (110 Kb);

 • Master’s Degree "Language and Literature (Slavic Languages and Literature), Ukrainian Language and Literature", load pdf (30 Kb);


 • Предмети, які входять до навчального плану підготовки бакалаврів
  Спеціальність – «Переклад з української / російської мови», завантажити pdf (89 Kb);

 • Предметы, входящие в учебный план подготовки бакалавров
  Специальность – «Перевод с украинского / русского языка», загрузить pdf (101 Kb);

 • Objects that are part of the curriculum for bachelors
  Specialty “Translation from Russian / Ukrainian Language”, load pdf (21 Kb);


 • Предмети, які входять до навчального плану підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів
  Спеціальність – «Східні мови», завантажити pdf (102 Kb);

 • Предметы, входящие в учебный план подготовки бакалавров, специалистов и магистров
  Специальность – «Восточные языки», загрузить pdf (126 Kb);

 • Objects that are part of the curriculum for bachelors, specialists and masters
  Specialty “Oriental languages”, load pdf (20 Kb);


 • ОКР бакалавр «Мова та література (російська мова та література, іноземна мова)», завантажити pdf (114 Kb);

 • ОКР бакалавр «Язык и литература (Русский язык и литература, иностранный язык)», загрузить pdf (127 Kb);

 • Bachelor’s Degree "Language and Literature (Russian language and literature, foreign language)", load pdf (36 Kb);


 • ОКР спеціаліст «Мова та література (російська мова та література, іноземна мова)», завантажити pdf (96 Kb);

 • ОКР специалист «Язык и литература (Русский язык и литература, иностранный язык)», загрузить pdf (101 Kb);

 • Specialist’s Degree "Language and Literature (Russian language and literature, foreign language)", load pdf (24 Kb);


 • Предмети, які входять до навчального плану підготовки магістрів
  Спеціальність – «Мова та література (російська мова та література, іноземна мова)», завантажити pdf (102 Kb);

 • Предметы, входящие в учебный план подготовки магистров
  Специальность – «Язык и литература (Русский язык и литература, иностранный язык)», загрузить pdf (110 Kb);

 • Objects that are part of the curriculum for masters
  Specialty "Language and Literature (Russian language and literature, foreign language)", load pdf (30 Kb);


 • Предмети, які входять до навчального плану підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів
  Спеціальність – «Переклад (з англійської, німецької, французької, іспанської, італійської мов)» та «філологія (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, новогрецька мови і літератури та переклад)», завантажити pdf (123 Kb);

 • Предметы, входящие в учебный план подготовки бакалавров, специалистов и магистров
  Специальность – «Перевод (с английского, немецкого, французского, испанского, итальянского языков)» и «филология (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, новогреческий языки и литературы и перевод)», загрузить pdf (168 Kb);

 • Objects that are part of the curriculum for bachelors, specialists and masters
  Specialty “Translation (from English, German, French, Spanish, Italian)”, load pdf (21 Kb);

 • Objects that are part of the curriculum for bachelors, specialists and masters
  Specialty “Philology (English, German, French, Spanish, Italian, Romanic languages, literature and translation)”, load pdf (66 Kb).


Важливу роль у формуванні фахівця-філолога відіграє вивчення циклу таких дисциплін, як зарубіжна культура, українська культура, основи права, вікова психологія, основи педагогіки, сучасна українська мова, філософія, етика, історія України, основи політології, основи економічних теорій, основи соціології, релігієзнавство, фізичне виховання.

Курси соціальних та гуманітарних дисциплін викладаються українською мовою; лекційні курси, пов'язані з вивченням іноземної мови, викладаються відповідною іноземною мовою.

Невід'ємною частиною навчального процесу, що сприяє підвищенню рівня підготовки студентів, є практика - педагогічна, перекладацька та асистенська. Для більш успішного оволодіння професією в навчальному процесі широко використовуються нові методики викладання іноземних мов, сформовано сучасну медіатеку комп'ютерних та відеопрограм, модернізовано відеоклас, встановлено системи електронної пошти та супутникового телебачення.

При Інституті філології працюють навчально-інформаційні центри, присвячені поглибленому вивченню іноземних мов та культур. Ці мовні центри надають методичну допомогу викладачам, студентам вузів та вчителям шкіл. Перелік кафедр і мовних центрів Інституту філології та їхні координати можна знайти у розділі Структура.

Додаткову інформацію про навчання в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка можна отримати у таких розділах:

Успіхів!
© Олена Сірук, 2001 - 2014