Новини | Історія | Адміністрація | Структура | Навчальний процес | Наукові школи | Русский
Абітурієнт | Магістратура | Аспірантура | Докторантура | Бібліотека | Співпраця | Webmaster | English
Заочна форма навчання

Заочна форма навчання в Інституті філології - це:

  • можливість отримати фах в Інституті філології для тих, хто працює, отримує освіту на іншому факультеті, користуючись модерними методами навчання, зокрема електронними підручниками, які розміщені на сайті ІФ, використовуючи інші дистанційні методи навчання;
  • можливість учителям, працівникам дитячих садків, випускникам педагогічних училищ і коледжів, які працюють у різних галузях тощо, отримати вищу освіту.

Приймальні години ЗФН – вівторок (10.00-13.00), четвер (14.00-16.00)

Телефон для довідок - (+38 044) 239-32-58

Заступник директора із заочної форми навчання – доктор філологічних наук, професор Сліпушко Оксана Миколаївна

Методист – провідний філолог Добродій Вікторія Миколаївна


Рейтинг диплома Інституту філології Київського національного університету підтверджений часом і традиціями. Його визнають у багатьох країнах Європи та світу.

На заочній формі навчання Інституту філології КНУ отримує вищу першу чи другу освіту понад 300 студентів. Переважна більшість із них навчається на бюджетній основі. Заочна форма навчання, як і денна, перейшла на кредитно-модульну систему. Таким чином, освіта тут повною мірою відповідає сучасним європейським стандартам. Крім того, студенти-заочники мають можливість слухати лекції відомих учених-професорів, які викладають у КНУ, працювати у читальних залах і бібліотеках провідного вишу України, брати участь у численних наукових конференціях і культурних заходах, які проводяться тут.

Нині на заочній формі навчання Інституту філології можна отримати освіту за рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальностями «українська мова та література», «фольклористика, укр. мова та література» - напрям «філологія».

На заочну форму навчання Інституту філології за результатами співбесіди на другий курс навчання за напрямом підготовки «філологія» за спеціальностями «українська мова та література», «фольклористика, українська мова та література» приймаються випускники педагогічних коледжів, які отримали диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «початкова» освіта. Подаються сертифікати ЗНО із предметів «українська мова і література», «іноземна мова», «історія України».

Відбувається зарахування за співбесідою випускників середніх загальноосвітніх закладів, які є призерами Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів і призерами ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів МАН. Особи, які здобули повну загальну середню освіту в 2007 році й раніше, можуть вступати до Інституту філології на денну та заочну форми навчання за результатами ЗНО або за результатами вступних іспитів із конкурсних предметів.

Можливість вступати до кількох навчальних закладів відкриває шляхи для спроб реалізувати себе у кількох напрямках, отримати дві чи більше спеціальності. Зрозуміло, що навчання у двох чи більше вишах чи на двох чи більше спеціальностях на денній формі навчання не може бути ефективним, адже неминуче студент жертвує одним заради іншого. Ефективним шляхом отримати мінімум дві спеціальності є навчання на одній із них стаціонарно, а на іншій – заочно. Ще один ефективний метод – навчатися в одному виші, але на різних спеціальностях, де одна – денна, інша – заочна. Як правило, абітурієнти поєднують дві спеціальності, близькі за напрямами. Наприклад, основна гуманітарна спеціальність поєднується з іншою гуманітарною.

При будь-якому фахові існують так звані універсальні науки, тобто ті, знання котрих зробить вас кращим фахівцем у будь-якій галузі. До таких належить філологія. Щоб стати спеціалістом у будь-якій галузі, слід досконало володіти українською мовою. Досконала мова – це ваша візитна картка, це те, що робить вас блискучим комунікатором, отже, людиною, здатною до спілкування на найвищому рівні. Останнім часом люди, які здобувають освіту з таких спеціальностей, як юриспруденція, економіка, точні й природничі науки тощо, навчаються заочно на спеціальностях, які дають їм можливість досконало вивчити мову.

Загалом заочна форма навчання в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка дає можливість абітурієнтові отримати першу чи другу вищу освіту з однієї з найпоширеніших спеціальностей, та ще й у провідному виші України. Імена видатних вершителів української історії, як перший ректор університету Михайло Максимович, перший президент України Михайло Грушевський та ін., безпосередньо пов’язані з філологією.

Студентам-заочникам читають нормативні курси та наукові спецкурси такі відомі в Україні вчені-дослідники, як академік, директор Інституту літератури НАН України Микола Жулинський, а також професори і доктори наук ІФ Григорій Семенюк, Анатолій Гуляк, Олена Івановська, Григорій Штонь, Надія Гаєвська, Лариса Шевченко, Лідія Гнатюк, Анатолій Ткаченко, Галина Стрельчук, Оксана Сліпушко та ін.

Випускаючі кафедри на ЗФН: кафедра історії української література і шевченкознавства, кафедра новітньої української літератури, кафедра фольклористики, кафедра сучасної української мови, кафедра історії української мови і стилістики.

Заочна форма навчання в Інституті філології – це ваш новий шанс!

Архів 2012
© Олена Сірук, 2001 - 2014