Викладачі Інституту філології

Прізвище, ім'я та по батькові Світлина Посада, вчене звання та науковий ступінь
Антюхова Наталія Ігорівна

Старший викладач кафедри германської філології та перекладу

Контактна інформація

Арібжанова Ірина Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Арнаут Федора Іванівна
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри тюркології
Артемова Людмила Василівна

Доцент кафедри іспано-італійської філології, кандидат філологічних наук

Асадчих Оксана

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри китайської, корейської та японської філології

Астаф’єв Олександр Григорович

Професор кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості, доктор філологічних наук.

Бєлова Алла Дмитрівна Світлина відсутня

Доктор філологічних наук, професор,завідувач кафедри англійської філології таміжкультурної комунікації

Бєляєва Ніна Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології 

Білик Катерина Аркадіївна

 

Білик Наталія Леонідівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології

Білоножко Наталія Єліковна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізи

Бабаніна Тетяна Григорівна

Асистент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів.

Бабенко Тамара Василівна

Завідувач кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології, кандидат наук, доцент.

Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри методики викладання української та іноземних мов і

Балун Наталія Дмитрівна

Асистент кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології

Бандура Георгій Олександрович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри новітньої української літератури.

Бас-Кононенко Оксана Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Безпаленко Анатолій Мілетійович

Доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів.

Берковець (Бондаренко) Віра Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної української мови

Бех Петро Олексійович

Кандидат філологічних наук, професор кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур,

Сторінки