Викладачі Інституту філології

Прізвище, ім'я та по батькові Світлина Посада, вчене звання та науковий ступінь
Охріменко Валерія Ігорівна

Професор кафедри іспанської та італійської філології, доктор філологічних наук, доцент.

Пінчук Марія Олександрівна Світлина відсутня

Асистент кафедри стилістики та мовної комунікації

У Київському університеті працює з 1998р.: асистент

Павличко Оксана Олексіївна

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу

Контактна інформація

Палій Оксана Павлівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов'янської філології

Паламарчук Катерина Миколаївна Світлина відсутня

 Кандидат мистецтвознавс

Паламарчук Ольга Леонідівна

Завідувач кафедри слов'янської філології, кандидат філологічних наук, професор.

Панайотов Веселин Божков Світлина відсутня

Лектор кафедри слов'янської філології

Панасьєв Олександр Миколайович

Викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Перелома Тетяна Сергіївна

 

Асистент кафедри мов та літератур Далекого Сходу та Південно‑Східної Азії

 

Перепльотчикова Світлана Євгеніївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри елліністики

Петровська Леся Євгенівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри слов'янської філології

Письменна Юлія Олександрівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Пишньоха Ольга Анатоліївна

Асистент кафедри тюркології.

Пластун Наталія Сергіївна

Асистент кафедри української філології для неспеціальних факультетів

Плахотнікова Олена Юріївна

Магістр філології, здобувач 5-го р.н. кафедри української мови та прикладної лінгвістики.

Дата і місце народження: 19.04.1989, м. Київ

 

Погребняк Олена Альбертівна

 

Поддєнєжна Олена Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології 

Пойнар Любов Михайлівна

 

 

Покровська Ірина Леонідівна
Завідувач кафедри тюркології, доктор філологічних наук, доцент. 
Поліщук (Шадчина) Анна Сергіївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Сторінки