Викладачі Інституту філології

Прізвище, ім'я та по батьковісортувати за спаданням Світлина Посада, вчене звання та науковий ступінь
Шаповал Мар’яна Олександрівна

Доцент кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості, доктор філологічних наук.

Шевель Святослав Миколайович

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Шевкун Елеонора Володимирівна

Доцент кафедри іспанської та італійської філології, кандидат філологічних наук

Шевченко Лариса Іванівна

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та стилістики української мови

Шевченко Олена Миколаївна

Викладач кафедри китайської, корейської та японської філології

Шекера Ярослава Василівна

Кандидат філолоічних наук, доцент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії

Шелест Богдана Петрівна

Асистент кафедри слов’янської філології

Шиянова Ірина Михайлівна Світлина відсутня

Асистент кафедри теорії та практики перекладу романських мов ім. М. Зерова, кандидат філологічних наук

Шкрабалюк Анна Олександрівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри історії української літератури і шевченкознавства

Шовковий В’ячеслав Миколайович

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Шпаченко Вікторія Сергіївна

Асистент кафедри іспанської та італійської філології

Шпорт Катерина Сергіївна
Асистент кафедри тюркології, кандидат філологічних наук. 
Штиченко Іванна Юріївна

Асистент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Штонь Григорій Максимович

Літературознавець, доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури і шевченкознавства

Шулінова Лариса Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики та мовної комунікації

Щербаков Ярослав Ігорович Світлина відсутня

Асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

Ю Мі Гунг

Асистент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-С

Янкова Надія Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри новітньої української літератури .

Янчук Сергій Ярославович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів

Ярова Галина Гуріївна

Кандидат філологічних наук, доцент  кафедри методики викладання української та іноземних мов і л

Сторінки