Редакція наукового збірника «Українське мовознавство» продовжує набір статей для публікації в черговому випуску

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б). Публікація в науковому збірнику “Українське мовознавство” є безоплатною.

Адреса для подання матеріалів статей: ukr.movoznavstvo@knu.ua

Відповідальний секретар: Ірина Арібжанова. E-mail: aribira@ukr.net

Українське мовознавство: http://ukr.movoznavstvo.knu.ua/