Аспірантура

Контакти: тел. 239-34-98; кім. 87

Сайт відділу Аспірантури/Ад’юнктури/Докторантури КНУ імені Тараса Шевченка

Прийом до аспірантури

Освітньо-наукові програми

Навчальні плани

Розклад

Графік екзаменаційної сесії аспірантів Інституту філології освітньо-наукова програма 035 Філологія

Робочі програми

Тематика досліджень

Фахові часописи Інституту філології

Бази даних

Наукове товариство студентів та аспірантів

Соціальна та психологічна підтримка аспірантів

Академічна мобільність

Моніторинг якості освіти