Контакти: тел. 239-34-98; кім. 87

Сайт відділу Аспірантури/Ад’юнктури/Докторантури КНУ імені Тараса Шевченка

Прийом до аспірантури
Освітньо-наукові програми
Навчальні плани
Робочі програми
Тематика досліджень
Фахові часописи Інституту філології
Бази даних
Наукове товариство студентів та аспірантів
Соціальна та психологічна підтримка аспірантів
Академічна мобільність
Моніторинг якості освіти