Дисципліни вільного вибору аспіранта. Блок вибору №2 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 – ФІЛОЛОГІЯ

Сучасна лінгвістика у світлі зміни наукових парадигм (анг.мовою)

Концептуальні засади сучасної лінгвістики (анг.мовою)

Науковий стиль письма для навчання та досліджень у Німеччині

Лінгвістичний дискурс сучасної епістемологічної проблематики

Українське мовознавство у загальноєвропейському контексті

Прикладні технології у сучасних філологічних дослідженнях

Національно-культурна специфіка мовленнєвої поведінки

Слов’янські літератури в контексті культурологічних студій

Глобалізаційні наративи: український літературно-критичний дискурс

Літературна компаративістика: концептуальні проекції

Компаративні дослідження у літературах Сходу/Заходу

Культурні індустрії та креативні практики: досвід української літератури

Національно-культурна специфіка східної комунікативної поведінки

Етномовний простір слов’янського світу

Сучасний науково-категоріальний фольклористичний дискурс

Фольклор у компаративному висвітленні

Філологічний аналіз та інтерпретація у вимірах поетики/стилю

Шекспірівський дискурс у сучасній зарубіжній літературі

Синергетика перекладу спеціальних текстів

Методологічні аспекти дослідження перекладу як міжкультурного посередництва

Лінгвістичні основи перекладознавства

Теорія фігур для перекладачів і мовознавців

Теоретичні моделі перекладу

Лінгвістичне програмування поведінки людини

Європейська грантова система підтримки наукових досліджень та академічних обмінів

Література у глобальному естетичному просторі ХХІ століття

Українська наукова  мова