Інші видання Інституту філології

Віршознавчі студії : Збірники праць наукових семінарів.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури : Збірник наукових праць

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : Збірник наукових праць.

Літературознавчі студії : Збірник наукових праць

Література. Фольклор. Проблеми поетики : Збірник наукових праць.

СВІ–Й–ТАНОК : Поезія. Проза. Драматургія. Переклади. Есеїстика : Студентський альманах.

Сполучник : Альманах літературної творчості.

Стиль і переклад : Збірник наукових праць. Входить до наукометричної бази Reasearch BIB.

Шевченкознавчі студії : Збірник наукових праць.

Періодичні видання, ініційовані кафедрами

Видання, ініційовані кафедрами

Видання, ініційовані кафедрою мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

Видання, ініційовані кафедрою історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості


Електронний онлайн-підручник з української мови (морфологія)

Oнлайн-правопис


Збірники наукових праць молодих учених