Соціальна підтримка аспіранта

Правила призначення академічних стипендій студентам, аспірантам, і докторантам у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, затверджені на засіданні Вченої ради 24 січня 2017 року. Відповідно, до цього документу:

  • для встановлення стипендії аспірантам першого року навчання (денна форма навчання) необхідно подати у відділ аспірантури трудову книжку, довідку про середньомісячну заробітну плату за останнім основним місцем роботи, підписану керівником установи та головним бухгалтером і завірену гербовою печаткою;
  • стипендії виплачуються один раз на місяць;
  • аспірантам, які навчаються на денній формі навчання (з відривом від виробництва) за кошти державного бюджету, призначаються академічні стипендії на підставі наказу про зарахування до аспірантури Університету;
  • академічна стипендія аспірантам, які навчаються на денній формі (з відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 відсотків відповідного посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах) викладача.

 

Іногороднім аспірантам, які навчаються з відривом від виробництва, надається місце у гуртожитку. Для поселення аспіранту необхідно подати у відділ докторантури і аспірантури заяву на ім’я проректора з наукової роботи. Ці документи аспірант подає в дирекцію студмістечка.

Канікули для аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, тривають із 1 липня до 31 серпня.

 

В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює Психологічна служба КНУ імені Тараса Шевченка:

тел: 044 431 0419

Сторінка на facebook….

Email: psy.service.knu@gmail.com

Запобігання та протидія корупції http://www.univ.kiev.ua/ua/official/preventing-corruption