Шановні колеги!

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить Міжнародну наукову конференцію «Історична пам’ять і сучасність: дискурсивні проекції (до 100-річчя Акту злуки)», яка відбудеться 3-4 грудня 2019 р.

У межах конференції планується дослідити діалог між культурними регіонами України, які в різний час перебували під впливом різних геополітичних суб’єктів. Цей діалог відображено в літературі, мові, історичних, наукових, літературно-критичних джерелах, епістолярній спадщині видатних діячів держави, масмедійному дискурсі. Важливим є завдання розкрити сучасні виміри цього діалогу, а також звернути увагу на світовий досвід подолання й осмислення подібних викликів, які поставали перед багатьма націями впродовж їхнього існування, та роль слова в цьому процесі.

Планується участь авторитетних науковців України, професорів, викладачів провідних університетів, наукових співробітників науково-дослідних установ із залученням широкого кола молодих учених.

Охочі взяти участь у конференції мають подати заявку до 15 листопада 2019 року на адресу: mk_kartynysvitu@ukr.net.

Статті за матеріалами конференції будуть опубліковані у збірниках наукових праць «Мовні та концептуальні картини світу» та «Літературознавчі студії». Студентів запрошуємо опублікувати тези доповідей  (до 2 стор. згідно з вимогами – див. нижче, анотації не потрібні) у Збірнику праць молодих учених.

Вартість сторінки – 65 грн. (включає перевірку на плагіат). Кошти надсилати на рахунок: р/р 31256356214095. У разі виявлення плагіату стаття знімається з друку, сплачені кошти не повертаються. 

Статті будуть прийматися до 5 грудня 2019 р. на адресу: mk_kartynysvitu@ukr.net.

Роздруківки подавати до к. 86, бул. Т.Шевченка, 14, Інститут філології.

Поселення, проживання, культурна програма – за рахунок учасників конференції.

Телефон для довідок: (044) 239-34-69.

Вимоги до оформлення та зразок…