ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ
 Kолективнa монографія «Сильні жінки Середньовіччя і образ нової Європи» В уяві людини ХХІ століття Середньовіччя постає чимось далеким і майже забутим. Але насправді воно виявляється інтегрованим у сьогодення.

Історії людей, які жили в ті далекі часи, продовжують доходити до нас, як світло далеких зірок. Опоетизовані і почасти міфологізовані, вони зберігають актуальність унаслідок прихованого в них загальнолюдського сенсу, вічних морально-етичних цінностей. Саме так відбувається і з образами видатних жінок, які жили багато століть тому. Серед них одне з чільних місць посідає дочка київського князя Ярослава Мудрого Анна, яка стала королевою Франції. Слід пригадати також її дочку, Святу Едіґну з невеликого містечка Пух під Мюнхеном, i українку Анастасію Лісовську, яка увійшла в історію як Роксолана, дружина османського султана Сулеймана Пишного. Історія зберегла імена Hildegarda de Bingen, Cristina de Pizán, Trotula de Ruggiero, Lubna de Córdoba, Matilde de Magdeburgo, Herrada de Landsberg, Sabine von Steinbach, Jacoba Félicié, La condesa de Día, Santa Clara de Asís, Jeanne d’Arc та багатьох інших. Їхні постаті були не тільки заново відкриті упродовж останніх десятиліть, але й стали невідʼємною частиною сучасних ідеологій і повсякденних практик, які формують образ нової об’єднаної Європи.

Завдання колективної монографії – осмислити роль видатних жінок Середньовіччя у формуванні європейської спадщини з історичного, літературного, лінгвістичного й культурологічного погляду.

Запрошуємо до співпраці дослідників таких тем:

1. Жіночий шлях самоствердження в середньовічній культурі.
2. Видатні жінки в середньовічній культурі Центральної та Східної Європи.
3. Видатні жінки Середньовіччя в контексті культурної міфології сучасної Європи.
4. Видатні жінки Середньовіччя як «агенти» культурного діалогу між
Сходом і Заходом.

Робочі мови: англійська, німецька.

Подача доробків: до 15.01.2020 на адресу
ukrainistik-konferenz@slavistik.uni-muenchen.de із позначкою у темі повідомлення «колективна монографія».

Публікація у збірнику безкоштовна.

Заявку (див. вл. файл) з інформацією про автора, темою та тезами статті просимо надіслати на вищезазначену адресу ел. пошти до 1-го листопада 2019 року.

CALL FOR PAPERS „Strong Women of the Middle Ages and Images of the New Europe”

Many people living today look upon the Middle Ages as something distant and almost forgotten. However, it is not like this at all. Life stories of those who lived in the medieval epoch are still reaching us. Moreover,
they become myths and legends, which influence beliefs and values of the
contemporary world. This is the case with the images of outstanding
women who became famous in the Middle Ages. Among them one should
mention the Princess Olga, Anna, daughter of Yaroslav the Wise and Queen of France, her daughter St. Edigna from the small town of Puch near Munich, and Anastasija Lissovs’ka from Ukraine, who made history as Roksalana,
the wife of Suleiman the Magnificent, Hildegard of Bingen, Cristina of Pizán, Trotula of Ruggiero, Lubna of Córdoba, Mechtild of Magdeburg, Herrada of Landsberg, Sabine of Steinbach, Jacoba Félicié, the Countess of Día, Santa Clara of Asís, Jeanne of Arc and many others. Their names have not only been rediscovered but also have become inseparable from the current ideologies and everyday practices, which create the images of the united new Europe.

The objective of the book is to reveal contributions of strong women of the Middle Ages to the European cultural heritage considered from historical, literary, linguistic and artistic perspectives. The main subjects of the book are:
1.    Histories of success of medieval women. How did they succeed to become famous in the culture of their time?
2.    Outstanding women in the medieval culture of Central and Eastern Europe.
3.    Strong women of the Middle Ages in the context of cultural mythologies of contemporary Europe.
4.    Medieval women as “agents” of the cultural dialog between West and East.

Working languages: English and German.

Deadline for submission is 15.01.2020. Please, send your paper via email to ukrainistik-konferenz@slavistik.uni-muenchen.de  and mark it “for collective monograph” in the subject area.

Publication is free.

Please, submit your application form (see attachment) with information about the author and with an abstract of the paper to the above-mentioned email address until November 1, 2019.

Anmeldung…

Ausschreibung…