Шановні колеги!

Пропонуємо всім охочим опублікувати свою статтю в збірнику наукових праць «Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології»(випуск 9; вересень, 2019 р.); ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ.

Збірник наукових праць «Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології» є фаховим виданням на підставі наказів  Міністерства освіти і науки України № 820 від 11 липня 2016 року та № 1222 від 07 жовтня 2016 року. Галузі науки: філологічні – мовознавство, літературознавство.

1. ЗАПРОШЕННЯ

2. Правила оформлення статті

3. Реферат статті англійською мовою

4. Відомості про автора

5. Порядок подання матеріалів

6. Умови оплати

7. Новые требования к оформлению литературы