Bachelor’s degree // Бакалаврат. Програми дисциплін загального гуманітарного спрямування (спільні для всіх ОП)