Доктор філологічних наук, заступник директора з науково‑педагогічної роботи Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Народилася 19 листопада 1975 р. у м. Києві.

Закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію «Моделювання інтерпретації семантичних аномалій (на матеріалі мовних суперечностей)».

З 2002 р. до 2015 р. працювала на посаді наукового співробітника Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Фахівець з соціо- та когнітивної лінгвістики. Досліджує проблеми мовної семантики й аксіології.

Автор понад 100 наукових та науково-публіцистичних праць.  

Лауреат поетичного фестивалю «Лір» (Львів, 1996).

 

Основні праці

  1. The Ukrainian Woman Elects Patriarchy. Who Benefits? // New Imaginaries: Youthful Reinvention оf Ukraine’s Cultural Paradigm / Edited by Marian Rubchak. –  NY ; Oxford : Berghahn Books, 2015. – 330 р.
  2. Стереотипізація концепту РАДЯНСЬКИЙ у пострадянському дискурсі (на матеріалі українських ЗМІ 2000-х рр..) // Лінгвістичні студії / Linguistic Studies. –  Volum 30. – Kyiv – Vinnytsia DonNU, 2015. – C.93-99 (Index Copernicus International).
  3. Види мови ворожнечі за типом стигматизованого об’єкта в сучасному українському суспільстві // Актуальні проблеми української лінгвістики. – К. : ВПЦ КНУ, 2015. – Вип. ХХХ. – С. 35-45.
  4. Особливості дискурсивних форм геронтофобії в пострадянській Україні//Батьки і діти: ґенераційний фактор і можливості постколоніальних студій в літературах Центрально-Східної Європи і Балкан / ред. Т. Гундорова, А. Матузяк.– Київ : Лаурус, 2014. – Вип. 4.– С. 192-205.
  5. Навколомовні дискусії в новітній Україні // Схід / Захід : Іст.-культ. зб. Вип. 16-17. Нео-анти-колоніалізм vsнео-імперіалізм: релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі / за ред. Г. Грінченко, Т. Дзядевич. – Х. : «НТМТ», 2013. – C. 278-290 (у співавторстві зі С. Шумлянським).
  6. Прогнозування мовного конфлікту як соціолінгвістичне завдання // Мовознавство. – № 2. – 2011. – C. 47-56.
  7. Мовне обличчя ейджизму: до постановки проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Серія філологічні науки. – К., 2009. – С. 42-44.
  8. Ґендерна інверсія в сучасному українському постколоніальному романі (С. Жадан „Депеш Мод” та І. Карпа „Фройд би плакав”) // Слово і час. – №12. – 2008. – C. 75-80.