Діяльність кафедри

 

Події

На кафедрі російської філології обговорили інформаційну війну

Програми

І.С. Заярна Історія російської літератури XVIII століття Програма курсу для студентів філологічних спеціальностей

Л.П. Дядечко Старославянский. Курс лекций- визуализацйи. к., 2019

Монографії

Слухай Н.В.,  Світ сакрального слова Тараса Шевченка : монографія / Н. Слухай. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Видавничополіграфічний центр “Київський університет”, 2014. – 224 с.

Навчальні посібники

Слухай Н.В. Етноконцепти та міфологія східних слов’ян в аспекті лінгвокультурології. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2005. – 167 с.

Слухай Н.В., Паршук Н.В., Гудкова Н.Н. Лингвосемиотика русской рекламы: история и современность (Часть 1. Дореволюционный период) Киев – 2012

Слухай Н.В., Паршук Н.В., Гудкова Н.Н., Синявская О.Е. Лингвосемиотика русской рекламы: история и современность (Часть 2. Советский период) Киев – 2016

Н. В. Слухай, Н. Н. Гудкова, О. Е. Синявская, Н. В. Паршук. Лингвосемиотика русской рекламы: история и современность (Часть 3. Современный период) Киев КНУТД 2016

Н.В. Бєляєва ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ Навчальний посібник (російською мовою) Київ – 2019

О.О. Бондаренко Історія російської мови. Фонетика Конспект лекцій.pdf