Кулініч Ірина Андріївна

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-34-30 (робочий)

E-mail: irina.kulinych@gmail.com

Коло наукових інтересів

Порівняльна лексикологія східнослов’янських мов, лексична семантика російської мови, історія російської літературної мови; інноваційні процеси в сучасній російській мові; дослідження мовної картини світу, метафори як когнітивного феномену.

Навчальні курси:

 • Сучасна російська мова. Лексикологія – 1 курс,
 • Історія російської літературної мови – 2 курс,
 • Східнослов’янська (російська) мова – 1 курс,
 • Історія російської мови – 3 курс,
 • Лексична семантика у традиційних та сучасних наукових парадигмах – 4 курс,
 • Російська мова і культурні концепти – 1 курс магістратури.

Публікації, статті:

 • Семантична деривація в російській лексиці 70–80‑х рр. ХХ ст. і її відображення в лексикографічних джерелах. – К., 1990.
 • Метафорические инновации как способ формирования языковой картины мира // Филологический анализ: теория, практика. – К.–Х., 1998.
 • Семантическая деривация как способ формирования языковой картины мира // Русское языкознание. – 1993, Вып. 26.
 • Восточнославянский (русский) язык: Пособие для студентов. Ч. 1–2. – К., 2001 (у співавторстві).
 • Русский язык в этнолингвистическом освещении: курс лекций. – К., 2005 (у співавторстві).

Біографія

Народилася 31.10.1957 р. в м. Києві.

У 1971 р. закінчила філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка (спеціальність «російська мова та література; російська мова як іноземна»). В університеті працюю з 1982 р. (асистент, доцент кафедри російської мови Інституту філології, з 2016 р. – доцент кафедри російської філології).

У 1990 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантическая деривация в современном русском языке и её отражение в неографических и других лексикографических источниках».