Медведєва Людмила Олександрівна

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології

Контактна інформація: 

Телефон: (044) 239-34-30 (робочий)

 E-mail: ludmilmedved@gmail.com

Коло наукових інтересів

Морфеміка і словотвір російської мови: особливості реалізації словотвірного потенціалу в різних стилях мовлення, співвідношення діахронії та синхронії у словотворі; морфологія російської мови: проблеми класифікації частин мови (спірні питання), порівняльний аспект морфологічних категорій у російській і українській мовах.

Навчальні курси:

  • Морфеміка і словотвір сучасної російської мови – 2 курс
  • Морфологія сучасної російської мови – 2 курс
  • Східнослов’янська (російська) мова – 1 курс, укр.

Публікації, статті

Спорные вопросы теории словообразования в зеркале лексикографической практики // Русистика. – К., 2002. Вип. 2.;

Метафорический образ современного состояния русского языка // Русское слово в мировой культуре. Материалы Х Конгресса МАПРЯЛ. – СПб., 2003;

Академическая грамматика как основа грамматики РКИ // Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания. – К., 2009.

Проблемный аффикс, или «вопрос на засыпку» // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – К., 2013. – № 3.

На каких языках говорит Крещатик? // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – К., 2014. – № 6 (в соавторстве).

Морфемика и словообразование современного русского языка: Учебно-методическое пособие. В 2‑х ч. – К., 2010.

Морфологія сучасної російської мови: Навчально‑методичний посібник. – К., 2017.

Біографія

Народилася 26.03.1955 р. в м. Краматорську Донецької обл.

У 1977 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (спеціальність «російська мова та література»). Працює в університеті з 1977 р. (асистент, доцент кафедри російської мови, з 2016 – доцент кафедри російської філології). У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантические отношения между родственными словами со значением качественной характеристики в современном русском языке».

З 2009 р. – член Комісії з мов національних меншин Міністерства освіти та науки України.