Мережинська Ганна Юріївна

 

Доктор філологічних наук, професор кафедри російської філології

Контактна інформація: 

Телефон: (044) 239-34-30 (робочий)

E-mail: mersimig@ukr.net

Коло наукових інтересів

Перехідне художнє мислення, сучасний літературний процес, постмодернізм.

Навчальні курси:

 • Історія російської літератури. Доба Середньовіччя – 1 курс,
 • Сучасний російський літературний процес. Пропедевтичний курс – 1 курс,
 • Історія російської літератури – 4 курс,
 • Сучасний літературний процес – 4 курс,
 • Методика викладання російської літератури у ВШ – 1 курс магістратури,
 • Сучасні тенденції розвитку російської літератури – 1 курс магістратури,
 • Російська версія постмодернізму – 1 курс магістратури,
 • Російська література і світовий літературний процес – 2 курс магістратури.

Публікації, статті, підручники, посібники

 1. Художественная парадигма переходной культурной эпохи. Русская проза 80‑90‑х годов ХХ века: Монография. – К., 2001;
 2. Російська постмодерна література кінця ХХ – початку ХХІ століття: знаковий код і стратегії художнього пошуку (на матеріалі прози і драматургії): Монографія (у співавторстві з Т. В. Комінарець). – Херсон, 2007;
 3. Російський літературний постмодернізм: Навчальний посібник. – К, 2004;
 4. Російський літературний постмодернізм: Підручник. – К., 2007;
 5. Развитие антитоталитарных идей в русской литературе (у співавторстві). – К., 2001;
 6. Сюжет чтения в биографическом эссе (на материале двухтомника «Литературная матрица. Учебник, написанныйписателями») // Russian Philology №33, 2014. English and Foreign Languages University/Hyderabad 5000605. India;
 7. Стратегии авторефлексии литературы метаконцепций творчества в биографическом эссе. – Антимардонг: сб.н.тр., посвященных 70‑летию проф. И. С. Скоропановой – Минск БГУ: РИВЩ, 2015;
 8. Метадискурс современной литературы //Russianstudies. Universyty of the Jan Kochanowski Edited by Lidia Mazur-Mierzwa. Kielce 2015;
 9. «Філософія мандрів» у романах-подорожах Іллі Бояшова «Шлях Мурі» та Ольги Токарчук «Бігуни» // «Historia – Interpretacja – Reprezentacja», t. IV, Gdansk «Athenae Gedanenses», 2016.

Біографія

Народилася 29.03.1955 р. в м. Києві. У 1978 р. закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка. У 1982 р. захистила кандидатську дисертацію «Мемуарно‑автобіографічна проза 70‑х років (проблематика і поетика)». Захистила докторську дисертацію «Русская проза 80–90‑х годов ХХ века. Типология. Стадиальность развития» (зі спеціальностей “російська література” і “теорія літератури”) у 2002 році. Працюю в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 1980 – асистент, з 1990 – доцент, з 2002 – завідувач кафедри російської літератури, з 2005 – професор, з 2016 – професор кафедри російської філології.

У 1988–1990 рр. працювала в Даленському педагогічному університеті (КНР), де викладала курси російської літератури і російської мови.

Нагороди:

Нагороджена знаком «Відмінник народної освіти України»