Поддєнєжна Олена Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології

Контактна інформація

E-mail: lpod@i.ua

Коло наукових інтересів

Дослідження літератури російського зарубіжжя, специфіка наративних стратегій у російській літературі XIX ст., жанрові особливості сучасної прози російського зарубіжжя.

Навчальні курси:

 • Історія російської літератури XIX ст. – 2 курс
 • Наративні стратегії російської літератури – магістри 2 курс
 • Новелістичні форми у російській літературі – 3 курс
 • Історія зарубіжної літератури (російської) – 2 курс відділення фольклористика, українська мова і література, слов’янські мови і літератури, літературна творчість

Публікації, статті

Наукові статті:

 1. Традиції жанру «філологічного роману» в літературі російської еміграції III хвилі (на матеріалі роману І. Єфимова «Невірна»). Російська література. Дослідження: Зб. Наук. праць – Вып. 15. – К.: Логос, 2011. – С. 126–134. Фахове видання
 2. Особливості культурологічної проблематики в літературі російської еміграції III хвилі (за материалом книг П. Вайля и О. Геніса «Російська кухня у вигнанні») Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки, Луганськ, 2012. –С. 120–125. Фахове видання
 3. Жанрова специфіка «філологічної прози» в літературі російської еміграції III хвилі. Друк. Літературознавчі студії. – Вип. 37. – К., 2013. – С. 178–184. Фахове видання
 4. «Одна чи дві російських літератури” – діалог двох еміграцій. Друк. Російська література. Дослідження: Зб. Наук. праць – Вып. 16. – К.: Логос, 2012. – С. 126–134. Фахове видання
 5. Поетика «вінєток» О. Жолковського. – Російська література. Дослідження: Зб. Наук. праць – Вып. 17. – К.: Логос, 2013. – С. 132–140. Фахове видання
 6. Культурні орієнтири у російській емігрантській есеїстиці III хвилі. – RussianStudies. University of the Jan Kochanowski/ Vol/21/Kielce 2013

Навчальні посібники:

 1. Історія російської літератури в науково-критичному дискурсі: Матеріали, питання та завдання для студентів-іноземців, що спеціалізуються за фахом «Переклад». – Частина 1. (XVIII–XIX ст.). К.: ВПЦ «Київ. Ун‑т», 2011, 48 с.
 2. Історія російської літератури в науково‑критичному дискурсі: Матеріали, питання та завдання для студентів‑іноземців, що спеціалізуються за фахом «Переклад». – Частина 2. (XIX–XX ст.) К.: ВПЦ «Київ. Ун‑т», 2011. 40 с.
 3. Літературно-художні течії, школи та напрямки в російському літературознавстві 1920–40‑х років. Проблеми, пошуки, вектори розвитку. Посібник для студентів з курсу «Історія російського літературознавства». Частина 1. К.: ВПЦ «Київ. Ун-т», 2013, 95 с.
 4. Літературно-художні течії, школи та напрямки в російському літературознавстві 1920–40‑х років. Проблеми, пошуки, вектори розвитку. Посібник для студентів з курсу «Історія російського літературознавства». Частина 2. К.: ВПЦ «Київ. Ун‑т», 2013, 103 с.

Біографія

Народилася 26.11.1976 р. у м. Києві.

У 1999 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Російська мова та література», здобула кваліфікацію магістра російської мови та літератури. У 2004 році закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «українська мова та література», здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури. Працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з листопада 2002 року на посаді асистента кафедри історії російської літератури. З січня 2012 року – на посаді доцента кафедри історії російської літератури.

Тема кандидатської дисертації: «Літературна критика російської еміграції 1920–40‑х років: етико‑естетичні та жанрово‑стильові параметри» (К., 2003), диплом ДК № 019273.

Стаж педагогічної роботи у Вищих навчальних закладах, у тому числі, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – 14 років. Протягом педагогічної діяльності викладає нормативні та фахові курси. Здійснює наукове керівництво у виконанні дипломних робіт спеціалістів та магістрів Інституту філології. Є керівником асистентської практики та науково‑дослідницької практики студентів‑магістрів Інституту філології. Є постійним членом предметної комісії за спеціальністю «Російська мова та література», з липня 2013 року – є заступником голови предметної комісії за спеціальністю «Російська мова та література».