Снитко Олена Степанівна

 

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської філології

Контактна інформація:

Тел.: (044) 239-34-30 (робочий)

E-mail: elenasnytko@ukr.net

Коло наукових інтересів

Теорія номінації, етно‑ та психолінгвістика, лінгвістика впливу, соціальні комунікації, порівняльна граматика східнослов’янських мов, синтаксис сучасної російської мови.

 Навчальні курси:

 • Сучасна російська мова ( синтаксис) – 3, 4 курси
 • Російська мова в етнолінгвістичному висвітленні – 1 курс магістратури
 • Національно‑культурна специфіка російської мовленнєвої поведінки – 2 курс магістри (іноземні студенти)
 • Російська мова як діяльність: основні напрями наукового дослідження – 3 курс

Публікації

Автор понад 160 наукових та навчально‑методичних праць.

 1. Составные наименования в газетно‑публицистической речи. Навчальний посібник – К., 1981;
 2. Внутренняя форма номинативных единиц. Монографія – Львів, «Світ», 1990;
 3. Русский язык и современность. Монографія., Київ‑Лейпціг, 1989 (у співавторстві);
 4. Сопоставительная грамматика русского и украинского языков. Монографія – К., 2003 (у співавторстві);
 5. Русский язык в этнолингвистическом освещении. Навчальний посібник – К., ВПЦ «Київський університет», 2005 (у співавторстві);
 6. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 367 с. (у співавторстві);
 7. Українсько‑російсько‑угорський словник лінгвістичної термінології. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 522с. – 30 д.а. Гриф Міносвіти і науки України (лист № 1/11 – 5205 від 16.06.10) (у співавторстві).
 8. Інтернет‑комунікація в діяльності інститутів сектору безпеки: теоретико‑прикладний аспект. Колективна монографія. – К., 2013
 9. Російська мова як діяльність: сучасні напрями наукового опису. Тексти лекцій. К.: ВПЦ «Київський університет», 2013.
 10. Підручник «Русский язык» (для 5 класу шкіл з українською мовою навчання). – К., «Освіта», 1996.
 11. Підручник «Русский язык» (для 5 класу шкіл з російською мовою навчання.) – К., Видавничий дім «Освіта», 2005 (у співавторстві).
 12. Підручник «Русский язык» (для 5 класу шкіл з російською мовою навчання. – К., Видавничий дім «Освіта», 2013 (у співавторстві).
 13. Підручник «Русский язык» (для 6 класу шкіл з російською мовою навчання. – К., Видавничий дім «Освіта», 2014 (у співавторстві).
 14. Підручник «Русский язык» (для 7 класу шкіл з російською мовою навчання. – К., Видавничий дім «Освіта», 2015 (у співавторстві).
 15. Коммуникативная стратегия поощрения и речевые тактики её реализации // Русистика, 2007, вып. 7.
 16. Номинация в детской речи // Русский язык, литература, культура в школе и вузе, 2008, № 2 (20).
 17. Особливості номінації в онтогенезі //Відображення історії і культури народу в словотворенні. Збірник наук. праць. – К., 2010, с. 409–415
 18. Аудіовізуальні образні засоби сугестії в інтернет‑комунікації: стратегії використання // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 53. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015, с. 194–210
 19. Образні стереотипи як глибинна структура мовних одиниць: досвід психолінгвістичного дослідження. – Тенденції розвитку української лексики та граматики. Монографія .Ч.Ш. – Варшава, 2016, с. 90–102
 20. Інформаційно‑психологічне он‑лайн протистояння у парадигмах лінгвістики впливу// Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – Вип. 31, К.: Освіта України, 2016, с. 121–136
 21. Проекти тотального зомбування в інформаційному просторі України // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – НА СБУ. – Вип. 1(21). – 2017, с. 207–216

Біографія

Народилася 23.03.1955 р. в м. Києві.

У 1977 р. закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 1977–1980 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі російської мови КНУ. Працює в університеті з 1980 р. (асистент, доцент, професор, завідувач кафедри російської мови Інституту філології, заступник директора Інституту філології з наукової роботи (2001–2015), з 2016 – завідувач кафедри російської філології. Тема кандидатської дисертації: «Семантико-синтаксическая компрессия субстантивных словосочетаний в современном русском языке» (К., 1980). Тема докторської дисертації: «Внутрішня форма у процесах номінації» (К., 1990).

Нагороди:

Відзначена Орденом княгині Ольги III ступеня (2009 р.)

Досягнення:

Професор Китайської Республіки (Тайвань) (2000 р.)

Член редколегії збірника «Вісник Київського університету. Серія Мовознавство. Літературознавство. Фольклористика» та збірників «Мовні і концептуальні картини світу», «Літературознавчі студії».