Теряєв Дмитро Олексійович

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології

Контактна інформація

Тел.: (044) 239-34-30

Електронна пошта: terjajev@ukr.net

Коло наукових інтересів

Фонетика, фонологія, експериментальна фонетика, діалектологія, ономастика, риторика, російська та українська мови як іноземні.

Навчальні курси:

 • Сучасна російська мова. Фонетика – 2 курс
 • Діалектологія російської мови – 2 курс
 • Східнослов’янська мова – 2 курс
 • Риторика та неориторика – магістри 1 рік
 • Практичний курс російської мови – підготовче відділення

Публікації, статті

Наукові статті:

 1. Фонетична структура слов’янського антропоніма за експериментальними даними: композит / гіпокористика // Филологические исследования. – Донецк, 2002;
 2. Оптимизация изучения языка на базе экспериментально-фонетического исследования // Русское слово в мировой культуре. Мат‑лы Х Конгресса МАПРЯЛ. – СПб., 2003;
 3. Акустическая структура звучащей стихотворной речи (фонетический эксперимент) // Система і структура східнослов”янських мов. – К., 2003;
 4. Ритм поезії: Тарас Шевченко і народнопісенна творчість (експериментально-фонетичне дослідження) // Тарас Шевченко і народна культура. – Черкаси, 2004;
 5. Звучащее поэтическое слово М.Ю.Лермонтова: фонетический эксперимент // Русская литература. Исследования. – К., 2004;
 6. Ритмічна структура поетичного мовлення Тараса Шевченка за акустичними параметрами // Шевченкознавчі студії. – К., 2005;
 7. Золотое сечение в звучащем русском и украинском поэтическом тексте (экспериментально-фонетическое исследование) // Слово. Символ. Текст. – К., 2006;
 8. Система мовленнєвого ритму (експериментально-фонетичне дослідження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 2007;
 9. Экспликация гармонии звучания оригинала и переводов (экспериментально-фонетическое исследование русской, украинской, польской речи) // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті Леоніда Булаховського. – К., 2008;
 10. Слоговые модели звучащей речи (экспериментально-фонетическое исследование русского и китайского языков) // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2008.;
 11. Силабічна структура звучання поезії Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. – К., 2009. – Вип. 11. – С. 212–219.
 12. Слов’янські антропоніми в концепції мовної економії (експериментально-фонетичне дослідження) // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті Леоніда Булаховського. Спеціальний випуск. – К., 2009. – С. 206–214.
 13. Вербальний ритм в концепції М. Калиновича й експериментально-фонетичне дослідження // Studia linguistica. – К., 2009. – Вип. 3. – С. 299–303.
 14. Золотое сечение в акустической структуре прозы Н.В.Гоголя (експериментально-фонетичне дослідження) // Літературознавчі студії. – К. 2009. – Вип. 25. – С. 256–260.

Навчальні посібники:

 1. Українська ономастика. – К.: ВПЦ «Київський університет»,
 2. Антропонімія слов’ян . – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001.
 3. Техника звучащей речи. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001.
 4. Учебные задания по фонетике. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002.
 5. Учебные задания по фонетике русского языка (навчальний посібник) – К., 2015.

Біографія

Народився 09.01.1964 р. у м. Києві.

У 1986 р. закінчив з відзнакою філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність російська мова та література, російська мова як іноземна) та отримав кваліфікацію філолог, викладач російської мови і літератури, російської мови як іноземної. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Слово русской речи как артикуляторно‑акустическое единство (экспериментально-фонетическое исследование)» зі спеціальності 10.02.01 – російська мова. У 1993 р. отримав кваліфікацію філолог, викладач української мови та літератури. З 1990 р. працює асистентом, з 1998 р. – доцентом на кафедрі російської мови, нині перейменованої в кафедру російської філології.