Давидюк Тетяна Василівна

Асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (044) 259-05-25 (робочий)

E-mail: Tatiana.davydyuk@gmail.com

Коло наукових інтересів

Когнітивна лінгвістика, кроскультурні комунікації

Навчальні курси:

  • Англійська мова: практичний курс («General English»)
  • Англійська мова за професійним спрямуванням («English for Special Purposes»).

Публікації, статті

Є автором 4 наукових праць:

  1. «Особливості вживання деяких термінів у парадигмі сучасних знань когнітивної лінгвістики» Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: ВПЦ Київський університет, – Вип. 23. Частина 21. – ст. 159–163
  2. «Роль метеорологічної лексики англійської мови у сприйнятті та відображенні людиною реального світу» Мова і культура: Зб. наук. пр. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11, том VIII(120). – ст.146-151
  3. «Особливості фрейму WEATHER в британській мовній картині світу» Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: ВПЦ Київський університет, 2010. – Вип. 30. – ст.383–387
  4. «Специфіка фрейму WEATHER у художніх творах сестер Бронте» Мова і культура: Зб. наук. пр. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, Київ, 2012. – Вип. 14, том II(148). ст.72–77

Біографія

Народилася14 червня 1983 року.

У 2005 році закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю перекладач з англійської та німецької мов.

З вересня 2007 року по даний час займає посаду асистента кафедри іноземних мов математичних факультетів Інституту філології. Викладає практичний курс англійської мови для студентів 1–3 курсів факультету кібернетики та механіко‑математичного факультету.

Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Лексико‑семантичні особливості номінації природніх явищ у британській мовній картині світу».  Опублікувала 4 наукових праці (у фахових виданнях). Успішно склала кандидатські іспити.