Дегтяренко Марина Олексіївна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

E-mail: marinadehtiarenko@gmail.com

Коло наукових інтересів

Міжкультурна комунікація, інтракультурна комунікація, етнолінгвокультурологія, бізнес-дискурс, корпоративний дискурс, діловий дискурс, англомовне медійне інтерв’ю, англомовна комунікативна поведінка, інформаційні технології, науковий переклад.

Навчальні курси:

  • Англійська мова: практичний курс (General English)
  • Англійська мова професійного спрямування (English for Special Purposes)

Наукові публікації, статті:

  1. Особливості перекладу української музейної термінології англійською мовою. Науковий вісник Національного музею історії України. Вип. 6. С. 540–543.
  2. Інтеграція навчального процесу на уроках англійської та американської літератур як чинник розвитку соціокультурної компетентності учнів. Науково-методичний збірник «Компетентнісна ліцейна освіта: від ідеї до практики». Київ, 2019. С. 222–228.
  3. Typology of the English Interview with Businessmen. Ученые записки УО «ВГУ им. П.М. Машерова. 2018. Т. 26. С. 166–170.
  4. PR-стратегія у комунікативному просторі (на матеріалі англомовних текстів інтерв’ю з бізнесменами). Мовні і концептуальні картини світу. 2017. Вип. 56, ч. 1. С. 153–161.
  5. Структурні особливості англомовних текстів інтерв’ю з бізнесменами. Проблеми семантики слова, речення та тексту. 2016. Вип. 37. С. 37–42.
  6. Стратегія «витіснення конкуренції» у полікультурному комунікативному просторі (на матеріалі англомовних текстів інтерв’ю з бізнесменами). Мовні і концептуальні картини світу. 2015. Вип. 55, ч. 1. С. 107–116.
  7. Національно-культурні особливості комуніка-тивної поведінки учасників англомовних бізнес-інтерв’ю. Мовні і концептуальні картини світу. 2014. Вип. 50, ч. 1. С. 228–237.
  8. Комунікативні тактики і стратегії в англомовних інтерв’ю з бізнесменами. Мовні і концептуальні картини світу. 2013. Вип. 46, ч. 1. С. 404–414.

Біографія

Народилася 18 травня 1989 р. у м. Києві.

У 2011 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови і зарубіжної літератури та української мови і літератури.

З 2011 по 2019 рр. працювала вчителем англійської мови у Кловському ліцеї № 77.

25 червня 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Комунікативна поведінка бізнесменів в англомовному медійному інтерв’ю» (спеціалізована вчена рада Д 26.001.11, Інститут філології, КНУ імені Тараса Шевченка). 15 жовтня 2019 року отримала диплом кандидата філологічних наук.

З жовтня 2019 року є асистентом кафедри іноземних мов математичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.