Косаревська Тамара Андріївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (044) 259‑05‑25 (робочий)

Коло наукових інтересів

методика викладання іноземних мов студентам математичних спеціальностей, методика викладання англійської мови

Навчальні курси:

  • Англійська мова: практичний курс («General English»)
  • Англійська мова за професійним спрямуванням («English for Special Purposes»).

Публікації, статті

Має понад 48 друкованих науково‑методичних праць, у тому числі 5 навчально‑методичних посібники, один з них з грифом МОН (2010 р.) та підручник з англійської мови (2013 р.)

Основні праці:

  1. Косаревська Т., Ніколенко О. Основні моделі перекладу українською мовою складних термінів в англійській науково‑технічній літературі з програмування та обчислюваної техніки. / Т.Косаревська, О. Ніколенко. // Іноземні мови на природничих факультетах: міжкафедр. зб. наук. праць. – Вип. 5. – КНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – С. 26–38.
  2. Косаревская Т.А., Чемерис Н.Н. Многоуровневое представление лексической информации. / Т.А. Косаревская. // Сочетание лингвистической и внелингвистической информации в автоматическом словаре. – Ереван. – 1987. – С. 160–170.
  3. Косаревская Т.А. Дифференциация значения английского союза “and” с помощью трансформационного анализа. / Т.А. Косаревская. // Структурная и математическая лингвистика. – Киев: Вища школа, 1979. – Вып. 7. – С. 19–24.
  4. Косаревская Т.А. Опыт морфологической и поверхностно-семантической классификации терминов подязыка кибернетики. / Т.А. Косаревская. // Структурная и математическая лингвистика. – Киев: Вища школа, 1980. – Вып. 8. – С. 49–54.

Біографія

Косаревська Т.А., 23 листопада 1945 року народження, закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (зараз Київський національний лінгвістичний університет) у 1969 році. З 1970 року працювала асистентом, з 1990 року – доцентом у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Захистила дисертацію на тему «Структурно‑семантические и количественная характеристика английских трехкомпонентных терминологических образований».

Під час роботи в університеті зарекомендувала себе як фахівець високої кваліфікації, талановитий педагог. Веде практичні заняття на 1 та 2 курсах факультету кібернетики, а також у групах магістрів та аспірантів того ж факультету. Читала курс лекцій «Теорія та практика перекладу науково‑технічної літератури» та вела практичні заняття з курсу «Ділове спілкування англійською мовою». За результатами опитування студентів неодноразово займала перше місце у рейтингу викладачів іноземних мов.

З 1992 до 1996 рр. була науковим керівником бюджетної госпрозрахункової теми на факультеті іноземної філології.

У 1996 році виступала з доповіддю на Міжнародній науково‑методичній конференції у Великій Британії.

З 2002 до 2003 рр. була представником кафедри на Вченій Раді Інституту філології. Працювала зав. секцією англійської мови факультету кібернетики.