Невмержицький Іван Степанович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Контактна інформація

Телефон: (050) 726-96-25 (мобільний)

E-mail: ivannev4@i.ua

Коло наукових інтересів

Мовні контакти, інтерференція, методика викладання іноземних мов, викладання професійної англійської мови студентам ІТ спеціальностей.

Навчальні курси:

 • General English
 • English for Special Purposes

Наукові публікації, статті

 1. Специфика проявления интерференции в естественных и искусственных условиях // Теория и практика перевода, вып. 6. – К: Вища школа, 1981. – С. 124–131.
 2. Контаминация глагольно-именных словосочетаний при переводе с русского языка на неметкий // Теория и практика перевода, вып. 7. – К: Вища школа, 1982. – С. 143–149.
 3. Интерференция, вызываемая прагматикой грамматического рода в учебных переводах на немецкий язик (депон.). – Киев. ун‑т им. Т.Г. Шевченко. – К: 1986. – 9 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР 15.05.86., № 25 462.
 4. Нарушение валентности глагола в учебных переводах на немецкий язик (депон.). – Киев. ун‑т им. Т.Г. Шевченко. – К: 1986. – 9 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР 17.10.86., № 27135.
 5. Грамматическая интерференция в условиях искусственного билингвизма: Автореферат дис. канд. филол. наук: 10.02.19. – К: 1987. – 23 с.
 6. Учебные задания по немецкому языку для студентов физического факультета. – К: КГУ, 1988. – 44 с. (В соавторстве с Колесник В.М. и Петренко О.В.).
 7. Учебные задания для самостоятельной работы студентов второго курса физического и радиофизического факультетов. – К: КГУ, 1988. – 48 с. (В соавторстве с Колесник В.М. и Петренко О.В.).
 8. Синтагматические особенности существительных русского и немецкого языков. – К: Киев. ун‑т им. Т.Г.Шевченко, 1988. – 12 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР 11.03.88., № 33 028
 9. Интерференция, вызываемая нарушением грамматической сочетаемости языковых элементов // Пути повышения эффективности и качества преподавания иностранных языков в училище. – К: Киев. высшее общевойсковое командное дважды краснознаменное училище им. М.В.Фрунзе, 1988. – Вып. 2. – С. 17–21.
 10. Грамматическая характеристика слова в двуязычных словарах // Контрастивная лексикология и лексикография (депон.) – К: Киев. ун‑т им. Т.Г.Шевченко, 1988. – C. 38–45 – Деп. В ИНИОН АН СССР 19.07.88., № 35 217.
 11. Учебные задания к разговорным темам по немецкому языку для студентов неспециальных факультетов. – К: КГУ, 1989. – 44 с.
 12. Об усвоении лексики в ходе самостоятельной работы // Некоторые вопросы филологии и методика преподавания иностранного языка. Сборник статей. – К: Киев. высшее общевойсковое командное дважды краснознаменное училище им. М.В.Фрунзе, 1989. – Вып. 4. Ч. 1. – С. 44–48.
 13. Морфема как единица перевода на примере немецких отделяемых приставок (депон.). – К: Киев. ун‑т им. Т.Г.Шевченко, 1989. – 12 с. – Деп. В ИНИОН АН СССР 17.07.89., № 38 885.
 14. Учебные задания по немецкому языку для студентов механико‑математического факультета. – К: КГУ, 1990. – 44 с. (В соавторстве с Костенко В.И.).
 15. Учбові завдання до розмовних тем з німецької мови для студентів історичного факультету. – К: КДУ, 1990. – 70 с. (У співавторстві з Сергєєвою Л.І.).
 16. Програма з німецької мови для студентів неспеціальних факультетів університетів. – К: КДУ, 1990. – 19 с. (У співавторстві з Лисенко Е.І., Костенком В.І.).
 17. Предупреждение и преодоление грамматической интерференции на примере временных форм немецкого глагола // Методические рекомендации для преподавателей иностранных языков по вопросам организации и контроля учебного процесса. – К: КГУ, 1991. – С. 56–58.
 18. Перевод с англ. Кеннет Робсон. Когда воскресла мумия. – Кеннет Робсон. Док Севидж. – Київ: Зовнішторгвидав України, RIA‑BOOK, 1995, вип. 2. – С. 134–265.
 19. Чи могла б утворитися мова НДР? Тези доповідей 1‑ї Міжнародної наукової конференції пам’яті професора Ю.О. Жлуктенка (1915–1990) «Мови європейського культурного ареалу: проблеми розвитку і взаємодії». – К: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1995. – С. 79.
 20. Переклад з нім.: Рональд Клапгам. Власність і ринкова економіка. – Київ: Заповіт, 1996. – 48 с.
 21. Переклад на нім.: Дмитро Горбачов. Вічний мандрівець шукає оази серед пустелі (Dmytro Gorbatschow. Der ewige Wanderer auf der Suche nach Oasen in der Wüste // Dmytro Nahurnyj. Weit von Kiew. – Aachen: Grafische Werkstätten, Hunko GmbH, 1996. –31–39.
 22. Програма з німецької (другої) мови для студентів факультету іноземної філології. – К: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1997. – 14 с. (У співавторстві з Столярською Т.О.).
 23. Програма з курсу «Теоретична граматика німецької мови» для студентів факультету іноземної філології. – К: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1997. – 14 с. (У співавторстві з Сойком І.В.).
 24. Граматично-семантична дивергенція як прояв українського та німецького менталітету // Мовні та концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – Київ: 2000. – с. 261–265.
 25. Важливість правильного вибору ядра речення в українсько-німецьких перекладах // Теорія, практика, методика перекладу: сучасні підходи. Матеріали конференції – Київ: Український інститут лінгвістики і менеджменту при Академії наук вищої школи України, 2001. – с. 17–19.
 26. Журналісти вивчають німецьку // К: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 2001. – 82 с. (У співавторстві з Даровською І.Г. та Євтушенко Л.В.)
 27. Німецька граматика: формула, зразок, переклад. – К: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 2002. – 68 с.
 28. Англійська граматика: формула, зразок, переклад. – К: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 2002. – 132 с.
 29. Навчально-методичний посібник для позакласного читання (для студентів 1–2 курсів). – К: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 2002. – 34 с. (У співавторстві з Даровською І.Г.).
 30. Журналісти поглиблено вивчають німецьку мову. – К: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 2003. – 57 с. (У співавторстві з Даровською І.Г. та Євтушенко Л.В.).
 31. Синтаксична сполучуваність дієслів як граматична проблема переклад // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – Київ: 2003. – С. 133–135.
 32. Навчальний посібник з німецької мови для роботи з аспірантами та магістрами природничих факультетів. – Київ: 2004. – 345 с. (У співавторстві з Сергєєвою Л.І. Та Костенком В.І.).
 33. Художні тексти для домашнього читання (навчальний посібник для студентів 1–3 курсів). – К: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 2004. – 68 с. (У співавторстві з Марченко Н.В.).
 34. Важливість правильного вибору одиниці перекладу // Теоретична та прикладна лінгвістика. Вип. 2. – Київ: Український інститут лінгвістики і менеджменту, 2004. – С. 136–146.
 35. Переклад на німецьку мову: Леонора Рахлина. Семь чудес Киева (Leonora Rachlina. Sieben Wunder Kiews). – Київ: ЧП «Горобец», 2006. – 9 др. арк.
 36. Переклад дієслова як організуючого начала речення в німецькій мові // Теоретична та прикладна лінгвістика. Вип. 4. – Київ: Український інститут лінгвістики і менеджменту, 2007. – С. 137–147.
 37. Навчальний посібник з німецької мови для роботи з аспірантами та магістрами гуманітарних факультетів. – К: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – 315 с. (У співавторстві з Сергєєвою Л.І. та Костенком В.І.).
 38. Німецька граматика: формула, зразок, переклад. 2‑а частина. друк. К: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 2010. – 86 с.
 39. Німецька для журналістів (доповнене та перероблене видання). Навчальний посібник для студентів Інституту журналістики. – К: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – 110 с. (У співавторстві з Даровською І.Г., Євтушенко Л.В. та Опанасенко О.І.)
 40. Деякі міркування щодо вивчення та навчання іноземних мов // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць. Вип. 1. К.: Український фітосоціологічний центр, 2014. – С. 104–115.
 41. Швидка англійська граматика (довідник-посібник для студентів та аспірантів). – К: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 2015. – 147 с.
 42. Запозичення чи засмічення? // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць. Вип. 2. – К.: Український фітосоціологічний центр, 2015. – С. 20–29.
 43. Англійська – за скільки часу? // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць. Вип. 3. К.: Український фітосоціологічний центр, 2016. – С. 68–80.
 44. Чи складно стати поліглотом? // Лінгвістичні та методичні проблеми вивчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць. Вип. 5. – Луцьк: ПП. Іванюк В.П., 2018. – 115 с. (с. 40–50).

Біографія

Дата народження: 03.01.1951

Трудова діяльність:

1973–1975 перекладач Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київському університеті ім. Тараса Шевченка.

Грудень 1975 – січень 1978 – служба в армії.

1975 – т.ч. – викладач, доцент (з 1988 р.), завідувач кафедри німецької мови (з 2000 до 2012 р.) факультету іноземної філології (з 2001 – Інституту філології) Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів, доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів.

Усні переклади (у тому числі синхронні):

німецькі виставки в Києві, конференції під егідою міністерства зовнішньо-економічних зв’язків та торгівлі України, фондів К. Аденауера та Г. Зайделя, Інституту Гете, посольств Німеччини, Австрії та Швейцарії, супроводження українських делегацій до Німеччини від Міністерства соціальної політики та праці, Інституту менеджменту, Академії муніціпального управління, робота на виставках в Ганновері в 1999 та 2000 роках

Письмові переклади:

для Торгової палати, різних фірм, художні переклади.

Робота з визначними особистостями:

німецькомовними – канцлер Німеччини Гельмут Коль (1996), міністр  економіки Німеччини Вернер Мюллер (1999), міністр соціальної політики Баварії, міністр закордонних справ Австрії та інші.

україномовними – Голова Верховної Ради України Олександр Мороз, Прем’єр‑міністр України Віктор Янукович (2003), віце‑прем’єр‑міністри Микола Жулинський, Микола Білоблоцький, Володимир Семиноженко, Сергій Тігіпко, міністри соцільної політики та праці, охорони здоров’я (3), фінансів, юстиції, транспорту, освіти.