ПЛАН роботи Вченої ради Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2018-2019 н.р.

ВЕРЕСЕНЬ (13.09.2018)

 1. Рекомендації до докторантури (заст. директора к.філол.н. Черненко Г.А.).
 2. Різне.

ВЕРЕСЕНЬ (25.09.2018)

 1. Про особливості прийому набору до вищих навчальних закладів на 2018/2019 н.р. (доц. С.М. Різник).
 2. Атестація аспірантів, докторантів та здобувачів Інституту філології (заст. директора к.філол.н. Г.А. Черненко).
 3. Різне.

ЖОВТЕНЬ (30.10.2018)

 1. Новий правопис української мови (д.філол.н., проф. Л.П. Гнатюк).
 2. Затвердження плану роботи Вченої ради на 2018-2019 навчальний рік (заст. директора к.філол.н. Г.А. Черненко).
 3. Поселення студентів Інституту філології у гуртожитках (заст. директора асист. С.М. Шевель).
 4. Різне.

ЛИСТОПАД (29.11.2018)

 1. Звіт директора Інституту філології проф. Г.Ф. Семенюка про роботу за 2017-2018 н.р. і окреслення перспектив розвитку на новий навчальний рік.
 2. Затвердження тем кандидатських і докторських дисертацій аспірантів і докторантів І року навчання та індивідуальних планів роботи аспірантів (заст. директора к.філол.н. Г.А. Черненко).
 3. Різне.

ГРУДЕНЬ ( 26.12.2018)

 1. Звіт про наукову роботу за 2018 рік (заст. директора к.філол.н. Г.А. Черненко).
 2. Про набір іноземних студентів в Інститут філології (заст. директора асист. К.А. Білик)
 3. Результати перевірки навчально-методичної документації кафедр та змісту Освітніх програм ОС “Бакалавр” та “Магістр” (доц. І.В. Ситдикова).
 4. Звіт про виконання навчальних і виробничих практик в Інституті філології, які відбулися у I семестрі поточного навчального року (заст. директора доц. Л.Г. Смовженко).
 5. Про призначення іменних стипендій (Л.М. Олійник).
 6. Різне.

СІЧЕНЬ (29.01.2019)

 1. Обговорення звіту ректора КНУ імені Тараса Шевченка акад. Л.В. Губерського на зборах трудового колективу про роботу за минулий рік та перспектив розвитку на наступний рік (проф. Г.Ф. Семенюк).
 2. Результати зимової сесії на денній та заочній формах навчання (заст. директора доц. С.В. Скрильник, доц. Л.Г. Смовженко, доц. Н.І. Янкова).
 3. Різне.

ЛЮТИЙ (26.02.2019)

 1. Кадрова політика в Інституті філології.
 2. Про підготовку до відзначення 205-ї річниці від дня народження Т. Шевченка (зав. кафедри, проф. Л.В. Грицик).
 3. Про роботу відділу зв’язків з громадськістю (О.А. Касьянова).
 4. Закордонні стажування викладачів та студентів Інституту філології (заст. директора, асист. К.А. Білик).
 5. Про роботу мовних Центрів Інституту філології (заст. директора, асист. К.А. Білик).
 6. Різне.

БЕРЕЗЕНЬ (26.03.2019)

 1. Звіт про проведення урочистостей, присвячених 205-й річниці від дня народження Т.Шевченка (зав. кафедри проф. Л.В. Грицик).
 2. Ефективність аспірантури і докторантури в Інституті філології (заст. директора к.філол.н. Г.А. Черненко).
 3. Атестація аспірантів ІІІ-ІУ року навчання (заст. директора к.філол.н. Г.А. Черненко).
 4. Затвердження програм вступних іспитів до аспірантури у 2019 р. (заст. директора к.філол.н. Г.А. Черненко).
 5. Різне.

КВІТЕНЬ  (23.04.2019)

 1. Про навчально-виховну роботу в Інституті філології (заст. директора асист. С.М. Шевель).
 2. Звіт про виконання виробничих і навчальних практик в Інституті філології, які відбулися у II семестрі поточного навчального року (заст. директора доц. Л.Г. Смовженко).
 3. Перспективи розвитку самоврядування в Інституті філології (голова Студентського парламенту).
 4. Затвердження програм вступних іспитів до аспірантури у 2019 р. (заст. директора к.філол.н. Г.А. Черненко).
 5. Різне.

ТРАВЕНЬ (28.05.2019)

 1. Підготовка до літньої екзаменаційної сесії (заст. директора доц. С.В. Скрильник, доц. Л.Г. Смовженко, доц. Н.І. Янкова).
 2. Про підготовку ІФ до вступної кампанії 2019 р. (доц. С.М. Різник).
 3. Про збірники Інституту філології, що входять до наукометричних баз (заст. директора к.філол.н. Черненко Г.А. )
 4. Про проведення другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади в Інституті філології (заст. директора к.філол.н. Г.А. Черненко).
 5. Висунення кандидатів на звання «Кращий викладач року».
 6. Різне.

ЧЕРВЕНЬ (27.06.2019)

 1. Результати підсумкової атестації (заступники голів ЕКів).
 2. Підсумки літньої екзаменаційної сесії на денній та заочній формах навчання (заступники директора).
 3. Рекомендації до аспірантури (заст. директора к.філол.н. Г.А. Черненко).
 4. Звіт про стажування викладачів Інституту філології в 2018/2019 н.р. і затвердження графіку стажування на наступний навчальний рік (заст. директора  доц. Н.І. Янкова).
 5. Про призначення іменних стипендій (Л.М. Олійник).
 6. Різне.

……….