План роботи Вченої ради Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2020-2021 н.р.

ВЕРЕСЕНЬ (10.09.2020)

 1. Обговорення плану роботи Вченої ради на 2020-2021 навчальний рік (заст. директора, д.філол.н. О.В. Романенко).
 2. Про роботу штабу «Абітурієнт» та студентської комісії з поселення до гуртожитків (голова студентського парламенту М. Мицюк).
 3. Рекомендації до докторантури (заст. директора д.філол.н. О.В. Романенко).
 4. Присвоєння вченого звання.
 5. Контрактні справи.
 6. Різне.

ЖОВТЕНЬ (12.10.2020)

 1. Про результати вступної кампанії 2020/2021 н.р. і завдання щодо організації та забезпечення набору вступників до Інституту філології на 2021/2022 н.р. (доц. С.М. Різник).
 2. Затвердження плану роботи Вченої ради на 2020-2021 навчальний рік (заст. директора, д.філол.н. О.В. Романенко).
 3. Підсумки проведення акредитації (заст. директора доц. Л.Г. Смовженко, гаранти освітніх програм).
 4. Поселення студентів Інституту філології у гуртожитках (заст. директора, асист. С.М. Шевель).
 5. Атестація аспірантів, докторантів та здобувачів Інституту філології (заст. директора, д.філол.н. О.В. Романенко).
 6. Різне.

ЛИСТОПАД (24.11.2020)

 1. Звіт директора Інституту філології проф. Г.Ф. Семенюка про роботу за 2019-2020 н.р. і окреслення перспектив розвитку на новий навчальний рік.
 2. Затвердження тем кандидатських і докторських дисертацій аспірантів і докторантів І року навчання та індивідуальних планів роботи аспірантів (заст. директора, д.філол.н. О.В. Романенко).
 3. Про навчально-методичну, наукову та виховну роботу кафедри романської філології (голова комісії).
 4. Підготовка до зимової сесії (заст. директора доц. С.В. Скрильник, доц. Л.Г. Смовженко, доц. Н.І. Янкова, доц. Н.О. Гач).
 5. Затвердження змін у навчальних планах ОП Інституту філології (голова НМК доц. О.М. Зубань).
 6. Різне.

ГРУДЕНЬ (24.12.2020)

 1. Звіт про наукову роботу за 2020 рік (заст. директора, д.філол.н. О.В. Романенко).
 2. Про державну і грантову підтримку наукових досліджень у галузі філології (заст. директора, д.філол.н. О.В. Романенко).
 3. Про набір іноземних студентів в Інститут філології(заст. директора, доц. Н.О. Гач)
 4. Про впровадження подвійного дипломування в Інституті філології (проф. Г.Г. Крючков, доц. Н.О. Гач).
 5. Про призначення іменних стипендій (Л.М. Олійник).
 6. Різне.

СІЧЕНЬ (26.01.2021)

 1. Наукова доповідь.
 2. Результати зимової сесії на денній та заочній формах навчання (доц. С.В. Скрильник, доц. Л.Г. Смовженко, доц. Н.І. Янкова, доц. Н.О. Гач).
 3. Звіт про виконання навчальних і виробничих практик в Інституті філології, які відбулися у I семестрі поточного навчального року (заст. директора, доц. Л.Г. Смовженко).
 4. Про платформу дистанційної освіти (заст. директора доц. Н.О. Гач).
 5. Про роботу навчальних лабораторій Інституту філології (голова комісії).
 6. Різне.

ЛЮТИЙ (23.02.2021)

 1. Про підготовку до відзначення 207-ї річниці від дня народження Т. Шевченка (зав. кафедри, проф. Л.В. Грицик).
 2. Закордонні стажування викладачів та студентів Інституту філології (заст. директора, доц. Н.О. Гач).
 3. Про роботу мовних Центрів Інституту філології (заст. директора, доц. Н.О. Гач).
 4. Різне.

БЕРЕЗЕНЬ (23.03.2021)

 1. Про роботу відділу зв’язків з громадськістю (О.А. Касьянова).
 2. Про навчально-методичну, наукову та виховну роботу кафедри української мови та прикладної лінгвістики (голова комісії).
 3. Ефективність аспірантури і докторантури в Інституті філології (заст. директора, д.філол.н. О.В. Романенко).
 4. Різне.

КВІТЕНЬ  (20.04.2021)

 1. Про навчально-виховну роботу в Інституті філології (заст. директора, асист. С.М. Шевель).
 2. Перспективи розвитку самоврядування в Інституті філології (голова Студентського парламенту М. Мицюк).
 3. Про стан готовності до захисту випускників аспірантури 2021 р. (заст. директора д.філол.н. О.В. Романенко).
 4. Затвердження програм вступних іспитів до аспірантури у 2021 р. (заст. директора, д.філол.н. О.В. Романенко).
 5. Різне.

ТРАВЕНЬ (18.05.2021)

 1. Про підготовку Інституту філології до вступної кампанії 2021 р. (доц. С.М. Різник).
 2. Про наукові періодичні видання Інституту філології(заст. директора, д.філол.н. О.В. Романенко).
 3. Підготовка до літньої сесії (заст. директора доц. С.В. Скрильник, доц. Л.Г. Смовженко, доц. Н.І. Янкова, доц. Н.О. Гач).
 4. Висунення кандидатів на звання «Кращий викладач року».
 5. Про роботу науково-методичної комісії Інституту філології (голова комісії, доц. О. М. Зубань).
 6. Різне.

ЧЕРВЕНЬ (29.06.2021)

 1. Звіт про виконання виробничих і навчальних практик в Інституті філології, які відбулися у II семестрі поточного навчального року (заст. директора доц. Л.Г. Смовженко).
 2. Результати підсумкової атестації (голови ЕКів з підсумкової атестації).
 3. Підсумки літньої екзаменаційної сесії на денній та заочній формах навчання (заступники директора).
 4. Рекомендації до аспірантури (заст. директора д.філол.н. О.В. Романенко).
 5. Звіт про стажування викладачів Інституту філології в 2020/2021 н.р. і затвердження графіку стажування на наступний навчальний рік (заст. директора доц. Н.І. Янкова).
 6. Про призначення іменних стипендій (Л.М. Олійник).
 7. Різне.