Склад

Вченої ради Інституту філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 1. Голова Вченої ради – Семенюк Григорій Фокович, директор Інституту філології, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості.
 2. Вчений секретар – Рудакова Наталія Іванівна, доцент кафедри фольклористики.
 3. Бєлова Алла Дмитрівна, професор, завідувач кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації.
 4. Бондаренко Іван Петрович, професор, завідувач кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії.
 5. Голубовська Ірина Олександрівна, професор, завідувач кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики.
 6. Грицик Людмила Василівна, професор, завідувач кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості.
 7. Івановська Олена Петрівна, професор, завідувач кафедри фольклористики.
 8. Крючков Георгій Георгійович, професор, завідувач кафедри романської філології.
 9. Мойсієнко Анатолій Кирилович, професор, завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики.
 10. Паламарчук Ольга Леонідівна, професор, завідувач кафедри слов’янської філології.
 11. Радишевський Ростислав Петрович, професор, завідувач кафедри полоністики.
 12. Смущинська Ірина Вікторівна, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з романських мов ім. Миколи Зерова.
 13. Снитко Олена Степанівна, професор, завідувач кафедри російської філології.
 14. Шевченко Лариса Іванівна, професор, завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації.
 15. Шовковий В’ячеслав Миколайович, професор, завідувач кафедри методики викладанні української та іноземних мов і літератур.
 16. Бабенко Тамара Василівна, доцент, завідувач кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології.
 17. Давидов Валентин Іванович, доцент, завідувач кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів.
 18. Іваницька Марія Лонгинівна, доцент, завідувач кафедри германської філології та перекладу.
 19. Мазепова Олена Вікторівна, доцент, завідувач кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу.
 20. Мірошниченко Лілія Ярославівна, доцент, завідувач кафедри зарубіжної літератури.
 21. Миронова Валентина Миколаївна, доцент, голова профбюро Інституту філології.
 22. Ніколаєва Наталя Сергіївна, доцент, завідувач кафедри української та російської мов як іноземних.
 23. Пастушенко Тетяна Володимирівна, доцент, завідувач кафедри іноземних мов природничих факультетів.
 24. Покровська Ірина Леонідівна, доцент, завідувач кафедри тюркології.
 25. Славова Людмила Леонардівна, доцент, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови.
 26. Соловей Ніна Василівна, доцент, завідувач кафедри іноземних мов математичних факультетів.
 27. Зубань Оксана Миколаївна, доцент, голова НМК Інституту філології.
 28. Шабуніна Вікторія Віталіївна, доцент, завідувач кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів.
 29. Янчук Сергій Ярославович, доцент, голова ради ветеранів Інституту філології.
 30. Черненко Ганна Анатоліївна, к.філол.н., заступник директора з науково-педагогічної роботи.
 31. Олійник Людмила Миколаївна, начальник навчально-організаційного відділу забезпечення освітнього процесу.
 32. Мицюк Марина, студентка 4 курсу, спеціальності «Фольклористика, іноземна мова», голова СПІФ.
 33. Гришин Ілля, студент 2 курсу, спеціальності «Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика та англійська мова», голова інформаційного відділу СПІФ.
 34. Куркаєва Зарема, студентка 2 курсу, спеціальності «Російська мова і література та англійська мова», член СПІФ.
 35. Стафійчук Дарина, студентка 2 курсу, спеціальності «Українська мова та література, західноєвропейська мова», перший заступник голови СПІФ.
 36. Тимків Дарина, студентка 1 курсу, спеціальності «переклад з французької та англійської мов», секретар СПІФ.