Програми комплексного підсумкового іспиту кафедри теорії та практики перекладу романських мов ім. М. Зерова

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З ФРАНЦУЗЬКОЇ, ІСПАНСЬКОЇ, ІТАЛІЙСЬКОЇ, ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ МОВИ (ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ) для студентів галузі знань:      № 03 «Гуманітарні науки» спеціальність:  035.041 – Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) освітній рівень: «Магістр» освітня програма:«Художній переклад з англійської мови, літературне редагування та менеджмент перекладацьких проектів»


ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З ПЕРЕКЛАДУ ТА ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ для студентів ОС “БАКАЛАВР” спеціальності 035.05 “ФІЛОЛОГІЯ (РОМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО)” галузі знань № 03 «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ» Освітні програми: «Переклад з іспанської та з англійської мов» «Переклад із португальської та з англійської мов» «Переклад з французької та з англійської мов»


ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З ФРАНЦУЗЬКОЇ, ІСПАНСЬКОЇ МОВИ (ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ) для студентів галузі знань: № 03 «Гуманітарні науки» спеціальність: 035.041 – Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) освітній рівень: «Магістр» освітня програма:«Усний та письмовий переклад з англійської та другої західноєвропейської мови (французької, іспанської, італійської, португальської)»


ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ (ПЕРША ІНОЗЕМНА МОВА) для студентів галузі знань: № 03 «Гуманітарні науки» спеціальність: 035.051 – Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська) 035.052 – Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська) 035.055 – Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька) освітній рівень: «Магістр» освітня програма:«Загальний і галузевий усний та письмовий переклад з іспанської та англійської мов» «Загальний і галузевий усний та письмовий переклад з італійської та англійської мов» «Загальний і галузевий усний та письмовий переклад з французької та англійської мов»