ОС «Бакалавр»

ПРОГРАМА ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ПЕРЕКЛАДУ, ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР», СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 «ФІЛОЛОГІЯ», СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 035.034 «СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША – РОСІЙСЬКА», ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «РОСІЙСЬКА МОВА ТА ПЕРЕКЛАД (ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ)».


ОС «Магістр»

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “МАГІСТР”, СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 “ФІЛОЛОГІЯ”, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 035.01 “УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА”, ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ)”

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 «ФІЛОЛОГІЯ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ   035.034 «СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША – РОСІЙСЬКА» ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ)»