Програми комплексного підсумкового іспиту кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Бакалавр

Програма комплексного пiдсумкового iспиту з украiнськоi мови i лiтератури та методики їx навчання (ОС «Бакалавр», ОП «Теорiя та методика навчання украiнськоi мови i лiтератури, iноземноi мови в основнiй школi»)

Програма комплексного пiдсумкового iспиту з іноземної мови та методики її навчання (ОС «Бакалавр», ОП «Теорiя та методика навчання украiнськоi мови i лiтератури, iноземноi мови в основнiй школi»)

Магістр

Програма комплексного підсумкового іспиту з української мови та літератури й методики викладання у загальній профільній школі ІІІ ступеня (ОС «Магістр», ОП «Теорiя та методика навчання украi’нськоiї мови i лiтератури, iноземноiї  мови в старшiй профiльнiй школi»)

Програма комплексного пiдсумкового iспиту з iноземної мови та методики їх викладання у загальноосвiтнiй профiльнiй школi ІІІ ступеня (ОС «Магістр», ОП «Теорiя та методика навчання украi’нськоiї мови i лiтератури, iноземноiї  мови в старшiй профiльнiй школi», денна форма)