Програми комплексного підсумкового іспиту кафедри української мови та прикладної лінгвістики, кафедри стилістики та мовної комунікації, кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості

ОС «Бакалавр»

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ ІЗ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035 “ФІЛОЛОГІЯ” СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 035.10 “ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА” ОПП “ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА ТА АНГЛІЙСЬКА МОВА”

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ для студентів ОС “БАКАЛАВР” спеціальності 035 “ФІЛОЛОГІЯ” спеціалізації 035.01 «УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА» ОПП «УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА ТА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА МОВА»


ОС «Магістр»

ПРОГРАМА ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОС “МАГІСТР”  СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035 “ФІЛОЛОГІЯ”, СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 035.10 “ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА” ОНП “ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА: РЕДАКТОРСЬКО-ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ТА ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ”

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З ПЕРЕКЛАДУ ТА РЕДАГУВАНЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОС “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035 “ФІЛОЛОГІЯ”, СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 035.10 “ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА” ОНП “ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА: РЕДАКТОРСЬКО-ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ТА ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ”