Програми кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації

ОПП “Англійська філологія та дві іноземні мови / English Studies and Two Foreign Languages (мова навчання – англійська)”

Комплексна дисципліна “Практичний курс англійської мови” // General English

Комплексна дисципліна”Теорія англійської мови” // Theory of the English Language

Комплексна дисципліна Комплексна дисципліна “Історія зарубіжної літератури”// Foreign Literature

Комплексна дисципліна “Основи сучасної лінгвістики” //Fundamentals of Modern Linguistics

Комплексна дисципліна Лінгвокраїнознавство// Regional Studies

Українська мова // Ukrainian Language

Практичний курс другої мов: базовий рівень // Second Language: basic level

Практичний курс другої мови: лексико-граматичний аспект // Second Language: lexical and grammatical aspect

Практичний курс другої мови: семантико-стилістичний аспект // Second Language: semantic and stylistic aspects

Практичний курс другої мови // Second Language

Вступ до університетських студій// Introduction to Kyiv University Studies

Філософія// Philosophy

Соціально-політичні студії//Social and Political Studies

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності // Selected Chapters of the Labor Law and Fundamentals of Entrepreneurship

Українська та зарубіжна культура// Ukrainian and Foreign Culture

Основи екології// Ecology Fundamentals

Науковий образ світу// Scientific vision of the world

Курсова робота з англійської мови // Course Paper on English

Соціально-комунікативна практика// Social and Communication Practice

Кваліфікаційна робота бакалавра// Bachelor Paper

Комплексний підсумковий іспит зі спеціальності

Комунікація у сфері бізнесу // Business English

Ділова іноземна мова // Business French / German

Регіональна і соціальна варіативність сучасної англійської  мови // Regional and Social Varieties of English

Практичний курс третьої мови // The Third Language. Spanish / Italian